Licenci saņem jaunā profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Otrdiena, 25. augusts, 2020
19. augustā Studiju kvalitātes komisijas sēdē licenci ir saņēmusi jaunā profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs".

Programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību jomās. Tiek piedāvātas studijas piecās mācību jomās – Valodas, Sociālā un pilsoniskā, Tehnoloģijas, Dabaszinātnes, Matemātika. Programma sniedz iespēju iegūt skolotāja kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu pedagogu izglītībā.

Līdz ar to studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports" ir noslēdzies pedagogu izglītības programmu licencēšanas process un studijas tiek piedāvātas sešās jaunajās studiju programmās: pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” (programmas direktore docente Svetlana Ušča), profesionālajā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” (programmas direktors profesors Jānis Dzerviniks),  profesionālajā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība” (programmas direktore asociētā profesore Mārīte Rozenfelde), profesionālajā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” (programmas direktors profesors Jānis Dzerviniks), akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktors profesors Jānis Dzerviniks) un doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktore profesore Velta Ļubkina). Programmas ir izstrādātas ESF SAM 8.2.1.projektos, sadarbojoties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Latvijas Universitātei, Liepājas Universitātei un  Daugavpils Universitātei. 

Uzņemšana jaunajās pedagogu izglītības studiju programmās turpinās līdz 27. augustam.

 

Jānis Dzerviniks
Dr.paed., prof.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.