Rēzeknes Augstskolas absolvente Ilona Žavoronkova uzvar jauno juristu pētniecisko darbu konkursā

Piektdiena, 4. decembris, 2015
Noslēgusies desmitā nacionāla mēroga sacīkste tieslietās: vakar izskanēja jauno juristu un tiesībzinātnes studentu pētniecisko darbu konkursa laureātu vārdi.

Arī šogad līdzās skaitliski vislielākajam Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes pārstāvju pulkam savus darbus iesūtījuši Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas studenti un absolventi.

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams augstskolas mācībspēka ieteikums – šis apstāklis nodrošina tikai augstas kvalitātes pētījumu nonākšanu līdz šīm sacīkstēm. Darbus konkursā vērtē neatkarīga žūrija, kurā iesaistīti gan dažādu Latvijas augstskolu mācībspēki, gan tiesību praktiķi – tiesībsargi, advokāti, prokurori u.c. Konkursa darbu tematika ik gadu atspoguļo Latvijas tiesību tā brīža aktualitātes, kuru risinājumus meklē jaunie tiesībnieki.

Konkursam iesūtīti 36 darbi, kas vērtēšanai iedalīti 6 sekcijās. Svinīgajā pasākumā sumināts katras sekcijas uzvarētājs, kā arī kopsummā visaugstāko vērtējumu ieguvušais darbs, kas saņēma galveno balvu.

  • Tiesību teorijas un vēstures sekcijā ikgadējā „Jurista Vārda” pētniecisko darbu konkursā par labāko atzīts Jāņa Priekuļa darbs „Likumdevēja gribas izmaiņas ietekme uz tiesisko sistēmu: Satversmes tiesas procesa likuma piemērs”.
  • Valststiesību sekcijā šogad uzvarējusi Ilona Žavoronkova ar darbu „Nekustamā īpašuma nodokļa parādu administrēšana”.
  • Civiltiesību sekcijā 2015. gadā laurus plūc Edijs Brants ar savu veikumu „Zaudējumu paredzamības princips Latvijas privāttiesībās”.
  • Krimināltiesību sekcijas uzvarētājs ir Artūrs Parfjonovs, kurš pētījis šādu tēmu: „Valsts meža dienests kā atzinuma sniedzējs un cietušā pārstāvis kriminālprocesā: tiesību uz taisnīgu tiesu vērtējumā”.
  • Starptautisko un Eiropas savienības tiesību sekcijā, žūrijas ieskatā, labākais bijis Ilgas Vaļko darbs „Nelikumīgs valsts atbalsts un tā atgūšana”.
  • Cilvēktiesību sekcijas laureāts - Anrijs Šimkus ar tēmu „Žurnālista un viņa tiesību sargāt avotus definīcija Eiropas un starptautiskajās tiesībās”

10. pētniecisko darbu konkursa  galvenās balvas ieguvējs kopvērtējumā, starp dalībniekiem iegūstot vislielāko žūrijas doto punktu  skaitu, - Artūrs Parfjonovs.

Konkursa sekciju uzvarētāji balvās saņēma oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” un VAS „Tiesu namu aģentūra” apgādā izdoto juridisko literatūru un žurnāla „Jurista Vārds” 2016. gada abonementus.

Papildus tam labākajiem konkursantiem savas balvas pasniegs seši Latvijas zvērinātu advokātu biroji – COBALT, RODE UN PARTNERI, FORT, RUSANOVS & PARTNERI, VILGERTS un SAULVEŽA VĀRPIŅA birojs, tai skaitā piedāvājot jaunajiem tiesībniekiem juridiskās prakses iespējas.

Konkursu rīko specializētā žurnāla „Jurista Vārds” redakcija. Tā  mērķis ir veicināt kvalitatīvu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, pēc iespējas plašāk tajā iesaistot jaunos tiesībniekus.

http://www.juristavards.lv
Foto: Santa SāmīteRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.