RTA pieejamas studiju maksas atlaides

Piektdiena, 7. augusts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir pieejamas studiju maksas atlaides.

Informācija par studiju maksām pieejama: https://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/studijas/studiju_maksa/studiju_maksa_2020.pdf

2020./2021.studiju gadā noteikt šādas Studiju maksas atlaides**:

1. 5% atlaidi studiju gadā saņems tie reflektanti/studenti, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2020.

2. 10 % atlaidi pirmajā studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem RTA studē 1.pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).

3. 15 % atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA 2019./2020. studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RA maģistrantūrā.

4. 30% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.

5. 10% atlaidi vienam semestrim saņem RTA bijušie studenti, kas atjauno studijas.

6. 15% atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA Absolventu Asociācijas biedri, kuri turpina studijas RTA.

7. 40 % atlaidi RTA saņem RTA darbinieki, kas uzsāk studijas doktora studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība” * studiju maksa tiks precizēta pēc doktora studiju programmas “Izglītības zinātne” licencēšanas un starpaugstskolu vienošanās.

** gadījumos, kad studentam pienākas vairākas atlaides, tās nesummējas. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu