Vīzija. Diplomprojekts. Sociālo uzņēmēju „Mājvieta”

Pirmdiena, 3. augusts
Attīstot sociālās uzņēmējdarbības iespējas Rēzeknes novadā un Latgales reģionā, Lūznavas muiža ir rīkojusi vairākus iedvesmas seminārus un aicinājusi uz sadarbību dažādu jomu pārstāvjus – vietējās kopienas aktīvistus, uzņēmējus, studentus, brīvprātīgos, cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, pašvaldības pārstāvjus, lai kopā veidotu sociālajai uzņēmējdarbībai atvērtu vidi.

Vienā no šādiem semināriem jeb „Radošajā NEdarbnīcā” pagājušā gada nogalē kopīgiem spēkiem tika veidota vīzija Lūznavas muižas vecās koka skolas ēkas atdzimšanai. Darbnīcas ideju izstrādes gaitā skolas ēka „ieguva” jaunu funkcionalitāti, pārtopot par sociālo uzņēmēju „Mājvietu”, kur vienkopus varētu darboties vairāki sociālie uzņēmēji.  Patiess prieks bija par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu un docentu iniciatīvu  - pārvērst vīziju reālā veidolā.

Un, šobrīd, kā pavisam reāls, skatāms un taustāms sadarbības rezultāts nu ir tapis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātes docentes Diānas Apeles vadībā izstrādātais studentes Dārtas Leldes Miezes diplomprojekts „Lūznavas muižas kompleksa vecās koka skolas revitalizācijas un interjera projekts”. Diplomdarbā studente ir izstrādājusi funkcionāli ergonomisku un estētisku interjera dizaina projektu vecās koka skolas ēkai sociālo uzņēmēju vajadzībām, balstoties uz universālā dizaina pamatprincipiem un vides pieejamības vadlīnijām. Ēkas dizaina projekts ietver jaunās funkcionalitātes idejas – ēkā var darboties neliela bibliotēka un lasītava, rezidences, meistarklašu un koprades telpa ar virtuves  un tirdzniecības zonu sociālajiem uzņēmējiem, tā ir pielāgota darba vide arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Jāmin arī, ka Lūznavas muiža jau otro periodu sekmīgi īsteno NVA projektu par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā, nodrošinot klientu apkalpošanas operatora darbavietu cilvēkam ar kustību traucējumiem.

Lūznavas muiža saka lielu paldies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docentei Diānai Apelei un nu jau profesionālā bakalaura grāda studiju programmā „Interjera dizains” īpašniecei Dārtai Leldei Miezei par sociālās uzņēmējdarbības attīstību veicinoša diplomprojekta izstrādi, iniciatīvu, praktisku un rezultatīvu sadarbību. Tas ir lielisks piemērs, kad vīzijas iegūst reālus parametrus un kļūst par resursu citiem darītājiem. Aicinu ikvienu interesentu, īpaši sociālās uzņēmējdarbības jomā, iepazīties ar izstrādāto diplomprojektu un iespējams saredzēt sevi darbojamies sociālā biznesa nākotnes „Mājvietā”.

 

Iveta Balčūne,

Lūznavas muižas pārvaldniece

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu