RTA absolvente Līga Šmate: par studijām un darbu Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā

Pirmdiena, 27. jūlijs
„RTA ir akadēmija ar mūsdienīgu studiju vidi, plašu studiju programmu un ārpusstudiju aktivitāšu piedāvājumu, līdz ar to ikvienam ir iespēja izvēlēties un atrast to, kas šķiet interesantāks un aizrauj,” uzskata Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) absolvente Līga Šmate. Mūsu saruna – par absolvēto studiju programmu un darbu Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā.

„Man bija svarīgi, lai studiju laikā iegūtās zināšanas noderētu un ar iegūto kvalifikāciju būtu iespējams atrast labu darbu un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. Turklāt šī studiju programma deva iespēju saprast un izvēlēties, kas tomēr ir tuvāks – grāmatvedība vai joma, kas saistīta ar finansēm un ekonomikas analīzi,” uzskata Līga Šmate. „Studēt RTA nolēmu, pateicoties jau vidusskolas gados dzirdētajam par akadēmiju, tās bija atsauksmes par mūsdienīgu mācību vidi, studiju procesu, lektoru attieksmi un individuālo pieeju katram studentam, skolas piedāvātajām iespējām, piemēram, Erasmus+ braucieniem, projektiem, ekskursijām. Svarīgs kritērijs bija akadēmijas atrašanās vieta – Rēzeknes pilsēta, kas nozīmēja, ka nebūšu tālu no mājām, jo pati esmu no Ciblas novada.”

Līga ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle: „Ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrības darbību, būtību un mērķiem sāku iepazīties jau 2018. gada vasarā, bet ievēlēta par Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekli tiku 2018. gada 12. decembra biedru pilnsapulcē, pirms tam rīkojot individuālas tikšanās ar visiem biedriem un iepazīstot biedrībā ietilpstošos uzņēmumus. Līdz ar ievēlēšanu sākās arī galvenie darba pienākumi – vadīt biedrības darbu, nodrošinot attiecību veidošanu ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām organizācijām, piemēram, LDDK un LTRK, organizēt pasākumus, seminārus uzņēmējiem, tai skaitā arī kopīgās tikšanās un sapulces, nodrošināt pieņemto lēmumu izpildi, rīkot ikgadējās izstādes „Izglītība un Karjera”, „Rēzeknes Uzņēmējs”, informēt uzņēmējus par dažādām aktualitātēm un, protams, arī pārvaldīt biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem.”

RTA iegūtās zināšanas Līgai lieti noder, darbojoties Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā: „Man noder zināšanas un prasmes, kas saistītas ar finanšu resursu plānošanu, sadali, arī vadības procesiem. Lieliski noder arī studiju laikā iegūtās lietvedības un grāmatvedības prasmes, kas dod iespēju precīzi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām organizēt ikdienas biroja darbu.”

Akadēmijai ir izveidojusies laba sadarbība ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību. „RTA ir ReUB biedrs. Mūsu ofiss atrodas Inženieru fakultātes telpās. Biedrībā ietilpstošie uzņēmumi ir atvērti sadarbībai prakšu nodrošināšanai studentiem, dalībai RTA rīkotajos projektos un citur. Šajā pavasarī notika arī ReUB pārstāvju tikšanās ar katru no akadēmijas studiju programmu direktoriem, lai kopumā noskaidrotu savstarpējās intereses, sadarbības iespējas un informāciju par studentiem, praksēm u.tml.,” stāsta Līga.

Jāuzsver, ka šovasar iegūtais RTA diploms ir devis iespēju Līgai paralēli darbam ReUB uzsākt darba gaitas arī Latvijas Darba devēju konfederācijā. Runājot par nākotnes plāniem, Līga atklāj, ka vēlas turpināt studijas: „Plānoju papildināt savas zināšanas citā jomā un uzsākt studijas RTA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība”.”

RTA absolvente arī citiem jauniešiem iesaka studēt RTA, jo „te lekcijas notiek, balstoties ne tikai uz teoriju, bet arī reālajā dzīvē un darba vidē noderīgām aktivitātēm un situācijām”.

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no L. Šmates personīgā arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu