Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) panākumi zināšanu pārnesē

Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2020
RTA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) 2017. gada 16. novembrī noslēdza līgumu KC-L-2017/20 par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā. RTA Inženierzinātņu institūta Geotehnoloģiju un ekoindustrijas pētniecības centrs (Pārtikas pārstrādes laboratorija) 2020. gada 30. janvārī iesniedza LIAA projektu iesniegumu.

Šī gada 30. martā projekta iesniegums “Pārgājienu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģija un izstrādājumu pielietojumi” (KC-PI-2020/63) tika apstiprināts 1. posmam, un pašlaik tā ietvaros ir saņemts finansējums un notiek darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes. Abu dokumentu iesniegšana LIAA paredzēta šī gada septembrī. Pēc dokumentu izvērtēšanas novembrī LIAA pieņems lēmumu par projekta turpmāku īstenošanu.

Projekta mērķis – komercializēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā (Pārtikas tehnoloģiju laboratorijā) izstrādāto pārgājienu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu pielietojumu. Ar ES fonda atbalstu RTA ir iespēja komercializēt jauno izstrādāto pārgājienu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģiju un ieviest to ražošanā un tirgū, gūstot starptautisku atpazīstamību un potenciālo peļņu atkal ieguldot pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās.

Projekta inženiere

Inese Silicka

Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.