Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženierzinātņu institūta pētījumu rezultāti tiek komercializēti ar Eiropas Savienības atbalstu

Ceturtdiena, 16. aprīlis, 2020
2017. gada 16. novembrī starp Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tika noslēgts līgums KC-L-2017/20 par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā. Savukārt 2020. gada 30. janvārī RTA Inženierzinātņu institūta (IZI) Geotehnoloģiju un ekoindustrijas centrs iesniedza LIAA projektu pieteikumu par institūtā izstrādāto tehnoloģiju lauku pupu miltu ekstrudēto produktu iegūšanai.

Šī gada 30. martā projekta iesniegums “Ekstrudētu lauka pupu miltu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģija un izstrādājumu pielietojumi” (KC-PI-2020/61) tika apstiprināts 1. posmam, un pašlaik tā ietvaros ir saņemts finansējums un notiek darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes. Abu dokumentu iesniegšana paredzēta šī gada septembrī un izvērtēšana - oktobrī un novembrī. Pēc dokumentu izvērtēšanas LIAA pieņems lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta turpmākai īstenošanai vai noraidīšanai.

Projekta mērķis – komercializēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā izstrādāto ekstrudētu lauka pupu miltu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu pielietojumu. Ar ES fonda atbalstu RTA ir iespēja komercializēt jauno izstrādāto ekstrudēto produktu un ieviest to ražošanā un tirgū, gūstot starptautisku atpazīstamību un potenciālo peļņu atkal ieguldot pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās.

Projekta inženiere

Samanta Gaile

Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.