RTA studentes attālināti piedalās studentu zinātniskajā konferencē “Jaunatne digitālajā vidē”

Piektdiena, 10. Jūlijs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virziena “Tiesību zinātne” akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 3. kursa studentes Karina Mašarska un Ksenija Gaide piedalījās (attālināti) studentu zinātniskajā konferencē “Jaunatne digitālajā vidē” Pleskavas Valsts universitātē, iesniedzot rakstus publicēšanai konferences krājumā.

Raksti (Mašarska K. “Kibervajāšanas krimināltiesiskais raksturojums”, vad.asoc.prof., Dr.iur. I. Bulgakova un Gaide K. “Digitālās tiesības”, vad. viesdoc., Dr.iur. A. Baikovs) pieņemti publicēšanai konferences rakstu krājumā, studentēm ir izsniegti sertifikāti.

Pateicamies mūsu sadarbības partnerim – Pleskavas Valsts universitātes Tiesību, ekonomikas un pārvaldības institūtam par sadarbību!

Ilona Bulgakova,

studiju virziena “Tiesību zinātne” vadītāja

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu