“RTA studiju process ļoti labi sagatavo profesionālajai darbībai,” pārliecināta RTA absolvente - skolotāja Vivita Ruško-Elste

Piektdiena, 3. jūlijs, 2020
Jūnijs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tradicionāli ir izlaidumu laiks, kad akadēmijas trīs fakultāšu absolventi saņem augstākās izglītības diplomus.

26.jūnijā RTA Aktu zālē uz svinīgo pasākumu pulcējās Izglītības, valodu un dizaina fakultātes absolventi. Starp viņiem apliecinājumu par vēl vienu veiksmīgi noietu posmu saņēma arī aktīvā un iedvesmojošā profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs, studiju modulis: “Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs” absolvente Vivita Ruško-Elste.

Par savu izvēli studēt RTA un ieguvumiem studiju laikā Vivita stāsta: “Izvēlējos studēt RTA, jo biju dzirdējusi ļoti labas atsauksmes gan par profesionālajiem RTA mācībspēkiem, gan par studiju programmu daudzveidību.”

Jauniete norāda, ka studiju vietas izvēlē nozīme bijusi arī tam, ka RTA piedāvā studēt par valsts līdzekļiem - budžeta vietās, kā arī akadēmijas ģeogrāfiskais izvietojums, jo Vivita nāk no salīdzinoši netālā Balvu novada, Tilžas pagasta.

“Viens no lielākajiem ieguvumiem šo četru studiju gadu laikā ir manas kursa biedrenes. Lai gan sākotnēji mūsu kursā bija diezgan daudz studentu, mēs trīs studiju programmas Svešvalodas skolotājs absolventes atbalstījām un uzmundrinājām viena otru šos četrus gadus,” saka Vivita.

Kā profesionālo ieguvumu jauniete uzsver RTA piedāvāto iespēju piedalīties Erasmus+ studentu mobilitātes programmā: “Otrajā studiju gadā man bija iespēja doties studēt Erasmus apmaiņas programmā uz Viļņu. Tur pavadītais semestris attīstīja manas profesionālās prasmes un sniedza burvīgu iespēju iepazīt dažādas mācību pieejas, kas man kā skolotajam ir ļoti svarīgi.”

Atskatoties uz studiju laiku RTA, Vivita šo posmu vērtē atzinīgi un ir iecerējusi neapstāties pie sasniegtā un turpināt aizraujošo ceļojumu izglītībā: “Jau gadu strādāju Jaunstrūžānu pamatskolā par angļu valodas skolotāju un varu teikt, ka RTA studiju process ļoti labi sagatavo profesionālajai darbībai. Tādēļ plānoju turpināt studijas RTA maģistrantūrā vai arī kādā citā bakalaura studiju programmā, jo RTA ir viena no mūsdienīgākajām augstskolām Latvijā un Baltijā. Studējot šeit, paveras daudzas iespējas darba tirgū, jo studiju process ir individuāls, radošs un kvalitatīvs.”

RTA allaž lepojas ar saviem studentiem un viņu sasniegumiem un novēl ikvienam piepildīt ieceres un sasniegt aizvien jaunas virsotnes.

 

Izolde Aņiskoviča,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no Vivitas Ruško-Elstes pivātā arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.