Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā veiksmīgi noslēdzies studiju gads

Trešdiena, 1. Jūlijs
Vasaras plaukumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) veiksmīgi noslēdzies 2019./2020. akadēmiskais studiju gads.

Piepildīts ar notikumiem un izaicinājumiem.. Šajā studiju gadā neizpalika vērienīgi pasākumi – noritēja Eiropas Zinātnieku nakts, kas pulcēja krietnu apmeklētāju skaitu, durvis vēra jaunuzceltais Lāzertehnoloģiju un fizikālo procesu pētnieciskais  centrs, notika studentiski pasākumi – Fukšu iesvētības, erudīcijas konkurss, aktīvs pētnieciskais un zinātniskais darbs.

Pie RTA rudenī tika iestādīts Laimes koks, kurš šobrīd ar savu krāšņumu priecē katru, kurš mēro ceļu uz akadēmiju. RTA Mūžizglītības centra organizētos kursus apmeklēja pāri par 550 kursantiem, mācoties Rēzeknē, Rīgā, Olainē, Talsos,  Jēkabpilī,  Viļānos, Valmierā. Akadēmijā viesojās Lielbritānijas vēstnieks, Latvijas valdības pārstāvji, citu augstskolu sadarbības partneri no Latvijas un ārvalstīm. RTA piedalījās uzņēmēju organizētajās izstādēs, kā arī skolēnu karjeras pasākumos Rēzeknē, Balvos, Rīgā. Uz akadēmiju regulāri ceļu mēroja ekskursantu grupas, lai iepazītu studiju vidi, novērtētu materiāli tehnisko bāzi, uzzinātu par studiju iespējām. Tika noslēgti sadarbības līgumu ar pašvaldībām, organizētas apspriedes par reģiona tautsaimniecības līmeņa celšanu, notika zinātniskās konferences, dažādas izstādes, grāmatu atvēršanas svētki.

Decembrī tapa zināms, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija iekļauta pasaules „zaļāko” universitāšu reitingā „GreenMetric”. Kopumā reitingā iekļuva 780 augstskolas no 85 valstīm, tostarp trīs no Latvijas, starp kurām RTA ieņēma otro vietu. Arī pavasaris nāca ar vērā ņemamu RTA novērtējumu: Eiropas Savienības augstskolu novērtēšanas sistēmas “U-Multirank” rezultāti liecina, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ierindojas pasaules 25 labāko universitāšu vidū. “U-Multirank” ir starptautiska augstāko izglītības iestāžu novērtēšanas sistēma, kas salīdzina universitātes pēc apmācības un mācīšanās kvalitātes,  sasniegumiem zinātnē, zināšanu pārneses, starptautiskās sadarbības un iesaistes reģiona attīstībā. RTA starp 20 Latvijā vērtētajām augstākās izglītības iestādēm ieņem augstāko (A) vērtējumu. Augstākos rezultātus RTA uzrāda  studentu mobilitātes jomā un reģionā strādājošo akadēmijas absolventu skaita ziņā.

Visa studiju gada garumā notika sistemātiska mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana, ārzemju pieredzes apmaiņas braucieni Erasmus+ programmā, sadarbība ar uzņēmumiem, dalība projektos, programmu licencēšana. Marts nedaudz pieklusināja tik straujo ritmu akadēmijā un ieviesa jaunas vēsmas – aktīvu attālinātā studiju procesa nodrošināšanu, dalību vebināros, konferencēs un sapulcēs, kurās tika izmantotas mūsdienu piedāvātās interneta vietnes. Izaicinājumu laiks lika sarosīties un ar divkāršu sparu veikt ikdienas pienākumus gan RTA darbiniekiem, gan studentiem.

Jūnija beigās akadēmijā noritēja izlaidumi – skaistākais un emocionālākais pasākums katra studenta dzīvē. Piedaloties akadēmijas vadībai, mācībspēkiem, darbiniekiem un absolventiem, šogad tika pasniegti 292 diplomi. Izglītības, valodu un dizaina fakultāti absolvēja 93 jaunie speciālisti, Ekonomikas un pārvaldības fakultāti – 118, savukārt Inženieru fakultātes diplomu saņēma 81 absolvents.

 Akadēmijas panākumi, straujā izaugsme un stabilitāte ir akadēmiskā personāla, darbinieku, studentu kopīgs darbs, gadu gaitā izkoptās tradīcijas un drošs skats nākotnē.

1.jūlijs ir Rēzeknes Augstskolas (šobrīd Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas) dzimšanas diena. Sirsnīgi sveicam visus, kuri piederīgi RA un RTA saimei!

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Publicitātes foto

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu