Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultāti absolvē 81 jaunais speciālists

Pirmdiena, 29. Jūnijs
27. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātē, piedaloties akadēmijas vadībai, mācībspēkiem, darbiniekiem un absolventiem notika izlaidums. Šajā studiju gadā fakultāti absolvē 81 inženierzinātņu speciālists.

Svētku reizē RTA rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos asociētais profesors Gunārs Strods minēja, ka akadēmija pēdējos gados ir augusi pateicoties tieši studējošo aktīvai līdzdalībai un iesaistei. “Eiropas Savienības augstskolu novērtēšanas sistēmas “U-Multirank” rezultāti liecina, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ierindojas pasaules 25 labāko universitāšu vidū. “U-Multirank” ir starptautiska augstāko izglītības iestāžu novērtēšanas sistēma, kas salīdzina universitātes pēc apmācības un mācīšanās kvalitātes,  sasniegumiem zinātnē, zināšanu pārneses, starptautiskās sadarbības un iesaistes reģiona attīstībā. RTA starp 20 Latvijā vērtētajām augstākās izglītības iestādēm ieņem augstāko (A) vērtējumu. Augstākos rezultātus RTA uzrāda  studentu mobilitātes jomā un reģionā strādājošo akadēmijas absolventu skaita ziņā. Es ļoti ceram, ka absolventu un akadēmijas sadarbība turpināsies kopīgos projektos, zinātniskajos pētījumos,” pauda G. Strods.

Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka pateicās studentiem par izturību, ieinteresētību un motivāciju. “Šis studiju gads nebūt nav bijis vienkāršs. Katram, kurš bija ceļā uz diploma saņemšanu, nācās daudz strādāt pastāvīgi, attālinātais studiju process parādīja, cik ļoti katrs students prot plānot savu laiku, studēt patstāvīgi, atrast veidu kā saņemt mācībspēku konsultācijas. Es lepojos ar katru absolventu, kurš iegūst RTA diplomu un novēlu izaugsmi karjerā, tālākajā sevis pilnveidē,” piebilda dekāne.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes teicamā materiāli tehniskā bāze, ciešā sadarbība ar uzņēmējiem, augsti kvalificētie mācībspēki un individuālā pieeja katram studējošajam ir galvenie stūrakmeņi zinošu speciālistu sagatavošanā Latvijas un pasaules darba tirgum. RTA Inženieru fakultātē maģistra studiju programmās pieteikšanās sāksies no 6. jūlija, savukārt vidusskolu absolventi pamatstudiju programmām pieteikties varēs vienotajā uzņemšanas sistēmā no 13. jūlija. Visās pilna laika studiju programmās iespējams studēt bez maksas, izmantojot valsts finansēto budžeta vietu.

 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Publicitātes foto

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu