Studē profesionālā maģistra studiju programmā “Dizains”!

Pirmdiena, 8. jūnijs, 2020
Izvēloties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) piedāvāto profesionālā maģistra studiju programmu “Dizains”, ir iespēja gūt padziļinātas zināšanas, pētniecības iemaņas un prasmes dizaina jomā un ar to saistītās starpnozarēs, veikt zinātnisko pētniecību, kas sekmē spēju plānot, īstenot un izvērtēt profesionālo darbību, orientē uz mūžizglītību un profesionālo izaugsmi.

Studiju laikā maģistranti piedalās mākslas izstādēs, zinātniskajās konferencēs un ar profesionālo darbību saistītos semināros Latvijā un aiz tās robežām. ERASMUS+ studentu apmaiņas programmas ietvaros ir iespēja studēt un veikt profesionālo praksi, kā arī pēcdiploma praksi ārzemju augstskolās un uzņēmumos.

Programmā tiek uzņemti studenti ar iepriekšējo izglītību mākslas, dizaina un tehnoloģiju jomā. Studiju ilgums – 1,5 gadi.

Absolvējot profesionālā maģistra studiju programmu “Dizains”, tiek iegūts profesionālais maģistra grāds dizainā (Mg.design).

RTA maģistru veikums (projektu vizualizācijas) ir aplūkojams Elvas Kājiņas izstrādātajā katalogā, kas arī ir maģistra darba grafiskā dizaina projekts.

Skat. http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/book/16

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M. Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.