RTA notika online Erasmus pasākums

Piektdiena, 29. maijs, 2020
Šis mācību semestris ir neierasts visiem, arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Erasmus studentiem, kas projekta ietvaros pavada prakses un studijas ārpus savas valsts. Ņemot vērā studentu iniciatīvu, kā arī, lai iedrošinātu, atbalstītu un radoši nodarbinātu mūsu akadēmijas ārzemju studentus, maijā RTA norisinājās pirmais online Erasmus pasākums.

Studentiem tika dots uzdevums izveidot īsu, radošu prezentāciju par sevi, saviem hobijiem, pilsētu vai valsti, no kuras viņi nāk, tradīcijām vai par citām tēmā, kas ļautu viņus labāk iepazīt. Studenti, izpildot uzdevumu, bija radoši – tika dejotas dejas, spēlētas spēles, rādīti video un prezentācijas.

Pasākums tika rīkots caur platformu Zoom, ļaujot RTA darbiniekiem – Ārējo sakaru daļai - arī būt daļai no pasākuma, tikai online.

Pasākuma līdzorganizētājs, ārzemju students Risham Singh par pasākumu izsakās šādi: “Pasākums “Erasmus vakars” bija tiešām interesants! Lai arī karantīna ir ieviesusi savas korekcijas pasākumu rīkošanā un padarījusi mūsu sabiedrību atsvešinātu, šis notikums bija barjeras lauzējs, kas ļāva starptautiskajiem studentiem iepazīties, uzzināt vairāk vienam par otru, par dzimtajām mājām, tradīcijām, kultūru un valstīm. Šādi pasākumi būtu jāorganizē katra Erasmus sākumā, jo tie lieliski palīdz iegūt jaunus draugus. Pasākuma gaisotnē virmoja draudzība un radošums!”

Paldies visiem, kas piedalījās! Nestandarta situācijās jāmeklē jauni un radoši risinājumi.

 

Ilze Mežinska,

Inženieru fakultātes ārējo sakaru koordinatore

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.