Virtuālajā vidē veiksmīgi aizvadīta konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS.”

Trešdiena, 20. maijs, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) 2020. gada 16. maijā notika ikgadējā 22. starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS.”.

Konference notika 22. reizi, bet pirmo reizi – attālināti, izmantojot MS Teams platformu. Dalībai konferencē bija pieteikušies 56 dalībnieki. Savus pētījumus prezentēja studenti un docētāji no Kauņas Kolēģijas (Lietuva), Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, RISEBA, kā arī RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes, Inženieru fakultātes studenti un docētāji.

Konferences sākumā apsveikuma vārdus dalībniekiem teica RTA rektore profesore Iveta Mietule un Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne, novēlot rast jaunas idejas, baudīt jaunā izzināšanas procesu un ražīgu, interesantu darbu. Tāpat katrā darba grupā dalībniekus sveica to vadītāji.

Darbs noritēja četrās darba grupās. Darba grupā „Ekonomika un vadība” (vadītāja Mg.oec. Inta Kotāne) tika prezentēti pētījumi, saistīti ar pašvaldību reformu, ekonomikas, vadības jomas aktualitātēm, mārketinga pētījumiem u.c. „Tiesību zinātnes” darba grupā „Privātās tiesības” (vadītāji Dr.iur. Līga Mazure un Mg.iur. Aldis Kaļva) studenti aktualizēja pētījumus par būtiskākajiem virzieniem privātajās tiesībās: ģimenes tiesībām, medicīnas tiesībām, darba tiesībām, komerctiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām. Otrajā „Tiesību zinātnes” darba grupā „Publiskās tiesības” (vadītāji Dr.iur. Ilona Bulgakova un Mg.iur., Mg.soc.sc. Ilga Krampuža) studenti prezentēja pētījumus par pašvaldības tiesību, cilvēktiesību, administratīvo tiesību un dažādiem krimināltiesiskajiem aspektiem. Darba grupā „Lietišķā vēsture. Arhīvniecība” studenti klāstīja pētījumus par latgalistikas jautājumiem, dokumentu pārvaldības, kā arī dokumentu arhīviskās un vēsturiskās vērtības jautājumiem.

Konferencē kopumā tika nolasīti 39 referāti.

Anita Puzule,

 konferences organizatore

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.