Studiju virziena “Tiesību zinātne” studenti prezentēja pētījumus konferencē “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”

Otrdiena, 19. maijs, 2020
2020. gada 16. maijā norisinājās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 22. starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”. Līdz šim konferences dalībnieki tikās klātienē, taču valstī noteikto ierobežojumu dēļ šajā gadā nācās izmainīt konferences norisi. Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) vadība un docētāji ir radoši, tāpēc konference tika pārvietota uz “virtuālo pasauli”.

Konferences laikā studiju virziena “Tiesību zinātne” Privāto tiesību darba grupu pārstāvēja 12 EPF tiesību zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmas studenti. Esošā situācija bija neierasta kā studentiem, tā arī docētājiem, taču tas nebija šķērslis pulcēties attālināti “Microsoft Team” lietotnē un uzstāties konferencē ar saviem darbiem, līdz ar to saglabājot ikgadējo konferences mērķi – iesaistīt gan docētājus, gan studentus zinātnes pasaulē, veicinot ideju apmaiņu.

Lai arī dalībniekiem un darba grupas vadītājiem šī bija jauna, līdz šim nebijusi pieredze, tā deva iespēju ikvienam ne vien papildināt savas zināšanas tiesību jomā, bet arī pielietot savas problēmu risināšanas prasmes brīžos, kad gadījās kāda tehniska kļūme. Studenti viennozīmīgi ir apmierināti ar jauniegūto pieredzi!

Privāto tiesību darba grupas dalībnieki izsaka pateicību darba grupas vadītājiem Dr.iur. Līgai Mazurei un Mg.iur. Aldim Kaļvam – tieši viņi bija tie, kas palīdzēja uzturēt nepiespiestu un patīkamu gaisotni attālinātās konferences laikā. Visi kopā sakām – paldies saviem darbu vadītājiem par vērtīgajiem ieteikumiem darbu tapšanas procesā!

Santa Tropa,

studiju programmas “Tiesību zinātne” 2. kursa studente


 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.