Skolotājs – drošs un radošs profesionālis

Otrdiena, 12. maijs, 2020
Ārkārtas situācija mūsu valstī lika sarosīties ikvienas profesijas pārstāvim, taču visvairāk – skolotājiem. Bija tikai dažas dienas, lai pilnībā mainītu savu ierasto darba ritmu, sagatavotos jaunam cēlienam un mācītu bērnus attālināti.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) 27 pastāvēšanas gados ir sagatavojusi vairākus tūkstošus skolotāju – radošas personības, kuras nebaidās uzņemties atbildību, eksperimentē, papildina savas zināšanas, paaugstina kvalifikāciju un sekmīgi strādā skolās. Šī brīža situācijā akadēmija uztur kontaktus ar pedagoģijas programmu absolventiem, daži no tiem kļuvuši par kolēģiem strādājot RTA, citi ir sadarbības partneri, jo nodrošina prakses vietas studējošajiem, ar daļu absolventu tiek strādāts atsevišķu projektu īstenošanā. Ikviens absolvents ir pateicīgs par gūtajām zināšanām un profesionālo sagatavotību darbam ar bērniem skolās.

Izglītības, valodu un dizaina fakultāti, kura īsteno 8 pedagogu izglītības programmas visos līmeņos – pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī, šobrīd skar būtiskas pārmaiņas, jo no septembra RTA sagatavos šādus speciālistus darbam izglītības iestādēs: pirmsskolas un sākumizglītības skolotājus, speciālās izglītības skolotājus, speciālos pedagogus, kā arī pamatskolas un vidusskolas valodu, tehnoloģiju, sociālās un pilsoniskās, matemātikas un dabaszinātņu mācību jomu skolotājus.

Kā liecina pēdējo gadu statistikas dati, tad skolotāja izglītības studiju programmas kļūst aizvien pieprasītākas. Jaunieši, kuri ieguvuši vidējo izglītību, jūt aicinājumu strādāt pedagoģisko darbu.

Fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks norāda, ka mainoties pieejai un saturam vispārējā izglītībā, tiek veiktas izmaiņas arī skolotāju izglītībā. Kvalitatīvu izglītību spēj nodrošināt kompetenti, motivēti un vērtīborientēti skolotāji. Skolotāju izglītībā ir akcentējamas sabiedrībai nozīmīgas vērtības, kas raksturo izcilus skolotājus - atvērtība, sadarbība, līderība, godīgums un cieņa. RTA iet līdzi laikam un, sagatavojot nākamos skolotājus, akcentē mācību, pētniecības un praktiskās darbības formas studiju procesā, jo izglītībai ir jābūt orientētai ne vien uz zināšanām, bet arī praktisko darbību un pētniecību, tai ir jānodrošina, ka studenti iegūst pieredzi daudzveidīgu darbību plānošanā un īstenošanā.

Bakalaura līmeņa skolotāja studiju programmu ilgums būs 4 gadi pilna laika studijās un 4,5 gadi nepilna laika studijās, bet koledžas līmeņa programmas ilgums – 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika studijās.

Pēc diploma saņemšanas vai jau studiju laikā, var strādāt izglītības iestādēs un turpināt studijas maģistra līmenī, kā arī veikt pētniecisko darbu, piedalīties projektos. Maģistra studiju ilgums turpmāk būs 1 gads un 3 mēneši reflektantiem ar augstāko pedagoģisko izglītību 160 kredītpunktu apjomā un 2 gadi – reflektantiem ar jebkuru augstāko izglītību vismaz 120 kredītpunktu apjomā.

Skolotājs vienmēr būs aktuāla profesija, pieprasīts speciālists darba tirgū. Neraugoties uz izaicinājumiem, skolotājam būs sava vieta, savs vārds un redzējums, un nav no svara, vai pedagogs stāv klases priekšā, vai atrodas otrpus ekrāna kādā tiešsaistes programmā. Gūtās zināšanas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, saņemtais diploms un iegūtie kontakti būs nodarīgi karjeras veidošanā.

 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

M. Justa foto no arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.