Andrejos saklausītais

Otrdiena, 1. decembris, 2015
Andrejdiena ir viena no stabilākajām tradīcijām Rēzeknes Augstskolā, šogad tā notika jau 17. reizi. Šogad lasījumos piedalījās 13 autori: Valentīns Lukaševičs, Anna Rancāne, Ineta Atpile-Jugane, Raibais, Betija Berga, Juris Viļums, Ligija Purinaša, Violeta Jašina, Dagnija Bramane, Līvija Liepdruviete, Līga Čevere, Meldra Gailāne, Inga Kaļva.

Andrejdienas pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja iepazīties gan ar jaunākiem autoru darbiem, gan atsvaidzināt atmiņā jau iepriekš lasītos vai dzirdētos. Dalībnieki priecēja klausītājus arbērnu dzeju (I. Atpile-Jugane) un fabulām (D. Bramane), gan ar miniatūrām (L. Čevere, V. Jašina) un fragmentiem no garāka detektīvstāsta (Raibais), bet kā parasti dominējošais žanrs bija dzeja. Inga Kaļva, piemēram, lasīja tekstus par cilvēku ētiskajām vērtībām, dzīves ritējumu, Juris Viļums par latgaliešu valodas trauslumu un neaizsargātību viena cilvēka mūža garumā, mūžīgie būt un nebūt jautājumi virmoja arī citu autoru darbos. Meklējiet bildēs: http://studija.ru.lv/categories.php?cat_id=485

Mēs visi bijām liecinieki tam, ka, attīstoties tehnoloģijām, līdzi mainās arī cilvēku ieradumi. Kā? Autori savus darbus lasīja ne tikai no tik ierastajām pierakstu kladēm, lapām un grāmatām, bet arī no telefoniem. Izrādās, ka arī radošie darbi šobrīd top mūsu mobilajos tālruņos!

Andrejdienas Āksta cepuri šoreiz varēja iegūt jebkurš no lasītājiem, nebija ierastā jauno un labi zināmo autoru sadalījuma. Labākos noteica klausītāji. Kā atzina Andrejdienas klausītāji un paši dalībnieki, tad uzrunājošāki bija vīriešu skaitītie teksti, bet tā kā visi vīrieškārtas dalībnieki jau ir Andrejdienas Āksta cepures īpašnieki, tad pasākuma vadītāja izaicināja nejaušībuun par Āksta cepures īpašnieci kļuva Līga Čevere. Jāpiebilst, ka Līga ir ne tikai filoloģijas maģistra programmas absolvente, bet savu maģistra darbu ir paspējusi izdot grāmatā „Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos” (2014). Nejaušība bija arī likumsakarība, jo Līgas proza bija izaicinoša, jutekliski uzrunājoša.

Par muzikālo daļu pasākumā rūpējās postfolkloras grupa „Rikši” samazinātais jeb koncentrētā kodola – Ēriks Zeps, Zane Dukaļska – sastāvs. Viņi klātesošos ne tikai priecēja ar savām jautrajām dziesmām, bet arī panāca to, ka gandrīz visi aktīvi izkustējās dejas laikā. Kopā ar A. Spruktes šarmanto zīlnieces tēlu tie uzbūra romantisku pirms Adventes noskaņu.

Andrejdienas neiztrūkstoša sastāvdaļa ir arī kādas grāmatas prezentācija, šoreiz kopīgi tika lasīta un izspēlēta L. Kerola „Alise Breinumu zemē”, kā arī skatītāju konkursi. Trīs labāko īsziņu autores – profesore Sanita Lazdiņa, dzejniece Dagnija Bramane un filoloģijas maģistra programmas studente Ausma Sprukte savā īpašumā ieguva elektronisko gada abonementu avīzei „Izglītība un Kultūra”.

Pirmās Adventes miers jānovēl Andrejdienu finansiālajiem atbalstītājiem: Kultūras ministrijai, Rēzeknes Augstskolai un laikrakstam „Izglītība un Kultūra”.

Lai visiem mums piepildās Sanitas Lazdiņas novēlējums:

Šudiņ ziņa ir taida,
Ka ziņu nabyus.
Švakū ziņu.
Vīn lobuos.
I vīna ir taida:
Andrejdīna.
Iz gaismys pusi...

Beatrise Jakobsone, Ilga ŠuplinskaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.