Konkursā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” atbalstīti pieci projektu pieteikumi

Pirmdiena, 11. maijs, 2020
2020. gada 24. aprīlī noslēdzās RTA projektu konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”. Tika iesniegti pieci projektu pieteikumi, pēc to izvērtēšanas Zinātnes Padomes sēdē (08.05.2020.) tika nolemts atbalstīt visus iesniegtos pieteikumus.

Atbalstītie projektu pieteikumi:

  1. Ludzas novada pašvaldības investīciju objektu ekonomiskā izpēte ” (projekta vadītāja Dr.oec. Lienīte Litavniece, projekta partneris – Ludzas novada pašvaldība);
  2. Funkcionālu izstrādājumu dizaina risinājumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem” (projekta vadītājs Dr.paed. Aivars Kaupužs, projekta partneris - SIA „AlinR” );
  3. 3D printēšanas tehnoloģiju izmantošana ortožu prototipu izgatavošanai” (projekta vadītāja Dr.biol. Rasma Tretjakova, projekta partneris - SIA “A.S. & KO”);
  4. Nemetālu ar metālu metināšanas tehnoloģiskā procesa optimizācija” (projekta vadītājs Dr.phys. Pāvels Narica, projekta partneri - biedrība „Latgales aparātbūves TC”, SIA „BASTRSTEEL”, SIA „ZEIZE”);
  5. Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem” (projekta vadītāja Dr.paed. Tamāra Pīgozne, projekta partneris – Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests, biedrība “LOBS” ).

Projektu īstenošanu ir plānots uzsākt nedēļas laikā no rezultātu paziņošanas.

Antra Kļavinska,

Zinātņu daļas vadītāja

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.