Pēc ārkārtas situācijas tiek prognozētas aktivitātes būvniecības jomā

Trešdiena, 6. maijs, 2020
Valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis arī turpmāk atstās jūtamas sekas. Aprīlī masu medijos izskanēja informācija, ka ievērojams finanšu daudzums tiks novirzīts ceļu sakārošanai un būvniecībai. Tas nozīmē, ka darba tirgū būs pieprasīti būvdarbu vadītāji.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniecība” tiek īstenota Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Inženieru fakultātē pilna un nepilna laika studijās. Programmā ietilpst nozares mācību kursi: Tēlotāja ģeometrija un būvniecības inženiergrafika, Būvmehānika, Būvmateriāli, Ģeodēzija, Būvdarbu vadīšana, Būvkonstrukcijas, Datorgrafika, Inženierģeoloģija un grunts mehānika, Arhitektūra un pilsētplānošana, Ūdensvadi un kanalizācija, apkure, ventilācija un gāzes apgāde, Būvniecības digitalizācijas u.c.

Studējošajiem ir vairākas prakses – 1. kursā ģeodēzijas praktikums, kura laikā studējošie lauku apstākļos apgūst darbu ar ģeodēzijas instrumentiem, veic topogrāfisko teritorijas uzmērīšanu, kamerālos apstākļos veic rezultātu apstrādi; 2. kursā prakse būvobjektā, kad studējošais praktiski apgūst būvdarbu vadīšanas kompetences; 3. kursā kvalifikācijas prakse, kas vērsta uz zināšanu papildināšanu un materiālu iegūšana kvalifikācijas darbam. Studējošajiem ir iespējā izmantot ERASMUS+ stipendiju, lai izietu praksi ārzemēs.

 Absolventi saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs”, kas pēc praktiskās darba pieredzes iegūšanas, dod iespēju iegūt būvdarbu vadītāja sertifikātu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību.

RTA Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka norāda, ka 20% absolventu pēc programmas pabeigšanas un noteiktās darba pieredzes iegūšanas, saņem sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

Programmas īstenošanā tiek piesaistīti praktiķi, kā arī nozares lietpratēji. Regulāri notiek sadarbība ar Latvijas Būvinženieru savienību (LBS), studējošajiem un docētājiem ir iespēja piedalīties LBS organizētajos pasākumos, kā arī ar nozares uzņēmumiem.

Latvijā ir vairāki lieli būvniecības uzņēmumi (Skonto Būve, MERKS, RERE GRUPA, Latgalija, Ceļi un tilti), kuros strādā RTA absolventi.

Jauno studentu uzņemšana studijām RTA notiks no 27. jūlija līdz 3. augustam Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā.  Pilna laika studijām pieejamas valsts finsētās budžeta vietas. 

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto no RTA arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.