Arī ārkārtas apstākļos darbs pie projektiem turpinās

Otrdiena, 5. maijs, 2020
Izmantojot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, šī gada 22.-24. aprīlī norisinājās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060355 “DAP: Dyslexia Assessment Protocol” partneru otrā tikšanās.

Tiešsaistes tikšanās laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāves Dr. paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde (projekta vadītāja) un Mg. translat. Ilze Skromule (projekta koordinatore) sazinājās ar projekta dalībniekiem no Bulgārijas, Turcijas, Vācijas un Rumānijas. Tikšanās mērķis bija pārrunāt visu, kas līdz šim paveikts, kā arī vienoties par turpmāko rīcību, lai ārkārtas apstākļi pēc iespējas mazāk ietekmētu projekta gaitu.

2019. gada novembrī uzsāktā projekta pirmajā posmā tika izpētīta situācija disleksijas jomā gan partnervalstīs, gan ārpus tām. Tika secināts, ka vairums pirmsskolas un sākumskolas skolotāju nejūtas pietiekami informēti par iespējām laikus pamanīt un mazināt disleksijas risku. Nav vienotu rīku un metožu šīs problēmas risināšanai. Arī izpratne par disleksijas jēdzienu dažādās valstīs atšķiras.

Tāpat šajā laikā ir apkopota informācija par iepriekšējiem projektiem un pētījumiem, kuros partnervalstis pievērsušās disleksijas jomai, lai pēc iespējas labāk izmantotu un attīstītu iepriekš iegūtās zināšanas un labās prakses piemērus.

Ir izstrādāts arī teorētiskais apraksts DAP programmatūras izveidei.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie protokola struktūras un komponenšu izstrādes, lai projekta laikā radītais rīks (programmatūra un uzdevumu krājums) būt maksimāli efektīvs un ērts palīgs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem un logopēdiem disleksijas risku pamanīšanā un mazināšanā.

 

 Projekta koordinatore Ilze SkromuleRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.