Informatīvie pasākumi par atvērto zinātni (Open Science)

Pirmdiena, 27. aprīlis, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) zinātnieki līdz šim ir aktīvi iesaistījušies pētniecības un inovāciju programmā „Apvārsnis 2020” un plāno turpināt darbu programmā „Apvārsnis Eiropa”. Lai projektu pieteikumu sagatavošana šajās programmās būtu veiksmīga, jāievēro atvērtās zinātnes un atvērto pētniecības datu princips, tajā pašā laikā neaizmirstot par autortiesību un intelektuālā īpašuma aizsardzību.

16. aprīlī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi, VIAA programmas „Apvārsnis 2020” Nacionālo kontaktpunktu, Rīgas Tehnisko Universitāti un „OpenAIRE”  rīkoja tiešsaistes semināru par atvērtās zinātnes jautājumiem. Ikviens interesents semināra videoierakstā un prezentācijās var iepazīties ar būtiskākajām programmas „Apvārsnis 2020” un „Apvārsnis Eiropa” prasībām zinātnisko rezultātu atspoguļošanā atvērtajā piekļuvē, kā arī ar  Eiropas Komisijas projekta „Open AIRE” un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta piedāvātajām iespējām. Semināra materiāli pieejami šeit: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/apvarsnis2020_seminari/

Arī turpmāk ir paredzēti vairāki informatīvie pasākumi par atvērto zinātni. LU Bibliotēka un „OpenAIRE” organizē tiešsaistes seminārus par juridiskajiem aspektiem pētniecības datu pārvaldībā: 29. aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistes seminārs adresēts pētniekiem un doktorantūras studentiem; 4. maijā plkst. 15.00 tiešsaistes seminārs adresēts pētniecības konsultatīvo un atbalsta pakalpojumu sniedzējiem.  Abi semināri notiks angļu valodā, to ilgums ir apmēram 90 minūtes. RTA pētnieki, doktoranti, projektu vadītāji un citi interesenti tiek aicināti izmantot šo iespēju un pieteikties semināriem līdz  līdz 28. aprīlim. Plašāka informācija un pieteikuma forma Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļa vietnē.

 

Projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) vadītāja Antra KļavinskaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.