Uzņēmuma darbībā un projektu īstenošanā allaž liela loma ir ekonomistam

Pirmdiena, 27. aprīlis, 2020
Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, ar katru gadu pieaug dažādu projektu īstenošana. Projekti nevalstisko organizāciju sektorā, pašvaldībās, starptautiskā mērogā, tā ir ikdiena. Tie, kuri dienu no dienas strādā projektos, zina, ka budžeta jeb finanšu plāna plānošanu un kontroli, darbs ar naudas līdzekļu apgrozījuma procesiem, ir ārkārtīgi svarīgs. Šos darbus veic ekonomists vai lietpratējs finanšu jomā.

Uzņēmumā ekonomists  seko līdzi  nodokļu politikai, aprēķina un analizē izmaksas, organizē naudas apgrozījumu un finanšu aprites procesus, kā arī organizē  procesus   saimnieciskās darbības un ilgtspējīgas izaugsmes jautājumos.

Profesionālās bakalaura studiju programma “Ekonomika” ar studiju moduli “Finanšu un grāmatvedības vadība” tiek īstenota Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. Kā liecina pēdējo gadu statistikas dati, studiju programma kļūst aizvien pieprasītāka. Interesenti, kuri izvēlas apgūt zināšanas uzņēmējdarbībā, mikroekonomikā, makroekonomikā,  tirgzinībā, dokumentu pārvaldībā,  starptautiskajā ekonomikā, digitālajā ekonomikā, investīciju ekonomikā, budžeta plānošanā,  nodokļu politikā un   administrēšanā,  ir pārliecināti, ka atradīs savu vietu darba tirgū.

Ekonomista priekšrocība ir tā, ka speciālists var strādāt attālināti, pilnvērtīgi veicot savas funkcijas. Tas atvieglo darbu šī brīža ārkārtas situācijā, kā arī tad, ja uzņēmums atrodas tālu no ekonomista dzīves vietas.

RTA profesionālo mācībspēku komanda, kura sniedz ne tika teorētiskās, bet arī praktiskās zinašanas, ir lielisks atbalsts studiju procesā – no pirma kurs alīdz pat diploma saņēmšanas brīdim. Pēc 4 gadu studijām RTA absolventi var studēt akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus. Tāpat ir iespēja  strādāt valsts iestādēs un  privātajā sektorā, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās un uzņēmumos, kuri sniedz konsultācijas finanšu, nodokļu jomās,   par ekonomistiem vai finanšu direktoriem, auditoriem starptautiskajās auditorfirmās.  Protams, var piedalīties daudzajos Eiropas Savienības un valsts finansētajos projektos, būt zinoši speciālisti projektu komandās un projektu izvērtēšanās.

 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

M. Justa foto no 2018. gada Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Absolventu vakara

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.