Aizpildi testu un noskaidro, vai programma “Pārtikas produktu pārstrāde” Tev ir piemērota

Piektdiena, 24. aprīlis, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) jau vairākus gadus īsteno pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu “Pārtikas produktu pārstrāde”.

Kas tā ir par programmu, ko darba tirgū var darīt ar iegūto diplomu? Meklē atbildes!

Pārtikas tehnologa darba saturs:
Pārtikas un dzērienu tehnologs organizē pārtikas ražošanu pēc noteiktas shēmas jeb plāna. Piemēram, maizes ražošanas procesā ir vairāki posmi noteiktā secībā, sākot ar patērētāju pieprasījuma noskaidrošanu un izejvielu iegādi (rupji un smalki milti, piens, raugs, sāls, dažādas piedevas). Tad seko mīklas gatavošana, tās uzraudzēšana un sadalīšana noteikta svara gabalos. Izveidotus kukulīšus liek krāsnī, cep un pēc noteikta laika no krāsns izņem siltu maizi. To iepako un sūta uz veikalu. Pārtikas un dzērienu tehnologam jāgādā, lai tiktu ievērota šo posmu noteiktā secība un vajadzīgie maizes ražošanas apstākļi visa procesa garumā. Viņš atbild par gatavā produkta kvalitāti. Pārtikas un dzērienu tehnologs regulāri izstrādā ražošanas tehnoloģisko programmu, lai noteiktu, kādi produkti rūpnīcai ikdienā jāražo pārdošanai. Rūpīgi tiek analizēts, kādi ražojumi ir iecienīti pircēju vidū un dod ienākumus, bet kādi nes zaudējumus. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tehnologs izlemj, ka šodien, piemēram, būs jāražo tikai kviešu vai tikai rudzu maize, vai abas. Tad viņš ražošanas tehniķi informē par dažādo maizes veidu nepieciešamo daudzumu, receptūru, sastāvdaļām, to kvalitātes rādītājiem, pieļaujamajiem ražošanas režīmiem: temperatūru, spiedienu, produkta realizācijas laiku (cik ilgā laikā tas ir patērējams, lai neradītu draudus cilvēka veselībai), iepakojumu (tehnoloģiskā karte). Pārtikas un dzērienu tehnologs pārrauga, vai izejvielas, piemēram, piens, gaļa, zivis, augļi un dārzeņi, graudi, ir vajadzīgajā kvalitātē tāpēc, ka laboratorijas darbinieki ražošanas laikā veic produktu analīzes un ar rezultātiem iepazīstina tehnologu. Tieši analīžu rezultāti viņam ļauj spriest par produkta kvalitāti. Pārtikas un dzērienu tehnologs rūpējas par jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā. Viņš pārzina arī pārtikas produktu ražošanas iekārtas, to uzbūvi, darbību un iespējamās kļūmes. Pārtikas un dzērienu tehnologa prasmes un zināšanas ietekmē visu ražošanas procesu, tā modernizāciju, attīstību un līdz ar to produkcijas kvalitāti. Pārtikas un dzērienu tehnologa pārziņā ir arī likumdošanas akti, normatīvie dokumenti un dažāda veida uzskaites dokumenti: izejvielu patēriņa uzskaite, citu ražošanai nepieciešamo materiālu uzskaite un izlietojums, gatavās produkcijas daudzuma uzskaite.

Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pārtikas tehnologs darbā lieto datoru, kā arī viņam ir nepieciešams aprīkojums jaunu produktu recepšu un tehnoloģiju izstrādei, piemēram: gaļas maļamā mašīna, katli, pannas, mikseris, svari u.c.

Darba apstākļi:
Pārtikas un dzērienu tehnologs strādā telpās, kur norit ražošanas process, un kabinetā, kur jāveic dokumentācijas kārtošana pie rakstāmgalda. Kopumā darba ritms ir saspringts. Pārtikas tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu. Darbs var būt arī maiņās. Gadās, ka darbā jāierodas ārpus darba laika (brīvdienās, svētku dienās).

Darba iespējas:
Pārtikas un dzērienu tehnologs var strādāt visu veidu pārtikas ražošanas uzņēmumos, var dibināt savu privātuzņēmumu.

Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama  vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība pārtikas produktu pārstrādē. Mācību ilgums Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2,5 gadi. Ir valsts finansētās budžets vietas, studijas notiek klātienē (pilna laika studiju forma).

Iespējamais atalgojums:
Atalgojums ir atkarīgs no ieņemamā amata, atbildības pakāpes un ražotnes lieluma.

PAMĒĢINI! Tieši  pārtikas pārstrādē (kulinārijā) var pārbaudīt, vai esi radoša personība, kas dzīvē meklē jaunus risinājumus un uzlabojumus.

 Pārtikas  produktu pārstrādes tehnologam nepieciešamas arī labas komunikācijas spējas, tāpat interese sevi nemitīgi pilnveidot un augsta atbildības sajūta. Iespējams, ka šo māku attīstīšanai Tev motivāciju (pamudinājumu) var dot vēlme izmēģināt spēkus  studējot  Rēzeknes Tenoloģiju akadēmijas  studiju programmā “Pārtikas produktu pārstrāde”. Rēzeknes Tenoloģiju akadēmijā studijas tiek oraganizētas, izmantojot uz problēmu balstītas mācīšanās elementus    un darba vidē balstīta mācīšanās metodes. Tas nozīmē, ka TEV nebūs jāsēž auditorijās, jākonspektē! TU būsi tas, kas  risinās reālus uzdevumus pārtikas pārstrādes uzņēmumos un eksperimentēs mūsdienīgās laboratorijās.

INFO Aizpildi testu un noskaidro, vai programma “Pārtikas produktu pārstrāde” Tev ir piemērota

Prasmju noteikšana

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai.

Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.