RTA aizritēja Inženieru fakultātes studējošo 24. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference “Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas”

Piektdiena, 24. aprīlis, 2020
Katru gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātē „Inženieru dienu” ietvaros norisnās starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”. Šajā gadā nenoritēja Inženieru dienu aktivitātes, kā tas bija ierasts iepriekšējos gados. Pasākumi, kuri varēja notikt tikai klātienē, bija jāatceļ, nenotika arī ieplānotais robotikas čempionāts.

Konferences mērķis ir dot iespēju studentiem publicēt savus pētījumus un ar tiem iepazīstināt plašāku publiku. Konference šogad notika attālināti. Visi zinātniskie raksti pirms konferences tika izvietoti publiski pieejamā vietnē http://journals.rta.lv/index.php/HET .  Konferencei iesniegti 26 zinātniskie raksti informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, vides inženierzinātnes, ražošanas un pārstrādes jomās. Konferencē piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Daugavpils Universitātes studējošie. Publikācijās ietverta daudzveidība un interesanta informācija par veiktajiem pētījumiem gan RTA īstenotajos zinātniskajos projektos, gan studējošo zinātniski pētnieciskajos darbos. Vērtējot publikāciju kvalitāti, jāatzīmē, ka studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajos projektos ir veicinājusi rakstu zinātniskās kvalitātes līmeni. Visi zinātniskie raksti pēc recenzēšanas tiks publicēti konferences zinātnisko rakstu krājumā.

Konferences organizētāji, rakstu autori un dalībnieki ir ieguvuši jaunu pieredzi, organizējot un piedaloties konferencē attālināti.

Ērika Teirumnieka,

RTA Inženieru fakultātes dekāne

M. Justa foto no 2019. gada konfrences

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.