Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētais profesors Vladislavs Malahovskis konsultē vēstures jautājumos

Trešdiena, 22. aprīlis, 2020
Sākot ar 24. aprīli portāls TVNET uzsāks raidījumu un rakstu ciklu “Baltie plankumi Latvijas vēsturē”, kurā tiks skaidrota Latgales citādā vēsturiskā attīstība un latgaliskās identitātes veidošanās procesi, apskatot vēsturiskās personības un notikumus, ko komentē četri vēstures eksperti. Viens no ekspertiem ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) asociētais profesors Vladislavs Malahovskis.

V. Malahovskis stāsta, ka aplūkojis tēmas par Latgales vēsturi laikā no viduslaikiem līdz Latvijas valsts tapšanai, kā arī diskutablus jautājumus par Latgales īpatnībām un to vēsturisko izcelsmi. Kopā ar citiem augstāko izglītības iestāžu speciālistiem (Valentīns Lukaševičs (DU), Ēriks Jēkabsons (LU), Inese Runce (LU)) diskutējis par Latgales kultūras un nacionālās atmodas darbinieku personībām, viņu darbības nozīmi Latvijas valsts izveidē.

Asoc. prof. V. Malahovskis strādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (agrāk Rēzeknes Augstskola) kopš 2003. gada, vadot lekciju kursus Latvijas vēsturē, tiesību vēsturē, politoloģijā, reliģiju un mākslas vēsturē u. c., šobrīd ieņem arī RTA Senāta priekšsēdētāja amatu. Piedalījies Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas tapšanā, pievērsies pētījumiem par Latgales vēsturi starpkaru periodā, publicējis dažādus zinātniskos rakstus.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.