Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija lemj par studiju gada pagarināšanu inženierzinātņu studentiem

Trešdiena, 22. aprīlis, 2020
Kopš marta vidus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti studē attālināti. Studējošo vidū ir vairāk nekā 600 topošie inženieri. Inženieru fakultātē šobrīd tiek lemts par studiju gada pagarināšanu. Kā norāda RTA studiju un zinātņu prorektore asoc. prof. Angelika Juško-Štekele: “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, izvērtējot attālinātā studiju procesa norisi, pieļauj semestra pagarinājumu līdz šī gada 12.  jūlijam tām Inženieru fakultātes studiju programmām, kurām sakarā ar valstī noteikto Ārkārtējo situāciju nav bijis iespējams izpildīt studiju plānos paredzētos laboratorijas un praktiskos darbus. Šajā gadījumā rudens semestris šīm studiju programmām tiks uzsākts 14. septembrī. Izmaiņas plānotajā semestra pagarinājumā ir atkarīgas no Ministru kabineta lēmuma par Ārkārtējas situācijas atcelšanu vai pagarināšanu pēc 12. maija.”

Metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana un iestatīšana, Mehatronika, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa un citi studiju kursi ir profesora Andra Martinova pārziņā. “Lekcijas vadu pārsvarā platformā Microsoft Teams, izmantoju e-kursu vietni. Studējošo atsaucība gana laba, tie studējošie, kuri ir motivēti, regulāri apmeklē attālinātās lekcijas. Gribu uzsvērt, ka ārkārtas situācijas laikā tiek novadītas visas lekcijas pilnā apmērā. Tās netiek pārceltas, aizstātas ar patstāvīgajiem darbiem. RTA ir filiāle Līvānos, kurā studē mašīnbūves un būvniecības topošie speciālisti. Arī šiem studentiem lekcijas tiek vadītas attālināti. Izmantoju interaktīvo tāfeli, lai varētu skaidrot formulas, veidot uzskatāmus piemērus. Studenti atzīst, ka liels pluss ir iespēja tiešsaistē uzreiz uzdot jautajumus un saņemt atbildes, tas atvieglojot tēmas izpratni. Viennozīmīgi varu teikt, ka šobrīd darba apjoms ir krietni palielinājies, jo laiku aizņemt ne vien gatavošanās, bet arī izmantoto saišu apkopošanai, izsūtīšana studentiem, individuālās konsultācijas,” pauž A. Martinovs.

Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka ir pārliecināta, ka studenti ir gana advancēti, lai apgūtu inženierzinātnes attālināti, studētu papildus patstāvīgi. “Svarīgi, lai studiju kvalitāte būtu atbilstoša un studenti iegūtu nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas. Akadēmijas personāls dara visu iespējamo, lai studējošie varētu pilnvērtīgi apgūt teorētiskās zināšanas, taču ir arī jāattīsta praktiskā darba kompetences, kur nepieciešams veikt laboratorijas darbus, izstrādāt pētījumus, izmantojot RTA laboratoriju aprīkojumu. Tāpēc, lai nodrošināt studiju kvalitāti un paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu plānojam pagarināt studiju gadu, ja pēc 12. maija netiks atsāktas studijas klātienē,” norāda fakultātes dekāne.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 2014. gada atklāja jaunuzcelto Inženieru fakultātes ēku, kurā ir Baltijā modernākās pētnieciskās iekārtas, savukārt  pērnā gada septembrī tika atklāts Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskais centrs. Ik gadu no RTA Inženieru fakultātes darba tirgū nonāk ap 100 jauno speciālistu.

  

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.