Andreji

Pirmdiena, 30. novembris
Šodien, 30. novembrī, savu vārda dienu Latvijā svin 21822 Andreji, 20540 Andri un 19 Andrievi. Zīmīgi ir tas, ka 15 Andreji un 25 Andri studē Rēzeknes Augstskolā.

Sveicam arī 7 Andrus un vienu Andreju, kas papildina lielo RA darbinieku saimi!

Andreji un Andri var patiesi lepoties ar savu vārdu, jo tā nozīme tulkojumā no grieķu val. vārda andreios ir - vīrišķīgais, drosmīgais (5, 56).

Baznīcas kalendārā Andrejdiena tiek svinēta par godu Sv. Andrejam – vienam no apustuļiem, Sv. Pētera brālim, Kapernaumas (pilsēta Izraēlā, kur, kā uzskata, Jēzus sācis sludināt savu mācību) zvejniekam, kurš miris mocekļa nāvē, piesiets pie X veida krusta. Šis krusts vēlāk ticis nosaukts arī par Andreja krustu un kļuvis par vēsturisku simbolu – tas rotā Skotijas karogu un Krievijas flotes karogu.

Liecības par Sv. Andreju saglabājušās arī latviešu kultūras vēsturē. Tā pie Pļaviņām esot bijis senais Oliņkalna pilskalns, kur viduslaikos esot atradusies Sv. Andrejam veltīta kapela. Turpat atradusies arī stāvā Andreja klints. Teika stāsta, ka no šīs klints Līgo vakarā nolēcis puisis Andrejs, līdzi noraudams savu neuzticīgo līgavu (1, 147).

Neskatoties uz skumjajiem notikumiem, Andrejdiena tautas tradīcijās tiek uzskatīta par vienu no gada laimīgajām dienām. Latviešu mitoloģijā šīs dienas saules un mēness savstarpējā novietojuma raisītā enerģētika pielīdzināta saulgriežiem, kas esot īpaši labvēlīgs laiks zīlēšanai. Pastāv uzskats, ka Andreja vakarā redzētie sapņi piepildās (3, 299).

Andreja dienas svinēšanas tradīcija ir samērā jauna, taču kļuvusi ļoti populāra zīlēšanas dēļ. Puiši un meitenes, šī diena ir piemērota, lai izzīlētu savas topošās brūtes un brūtgānus!

  • Puišiem Andrejdienā visu dienu jāgavē, bet vakarā jāapēd viena siļķe. Kura naktī sapnī dos dzert, tā būs nākamā sieva.
  • Meitenēm Andreja vakarā jāatstāj mati nesapīti. Kas sapnī nāks pīt, tas būs izredzētais.
Atminies, Andrievī,
Ko es šonakt vēlējos:
Redzēt savu mīļāko,
Pašu Dieva vēlēto. (LD 17473)

Viens no skaistākajiem zīlēšanas paņēmieniem, kas raksturīgs tikai Andreja dienai, ir ķiršu zariņu plaucēšana. Andreja dienā meitām jāieliek ķiršu zari ūdenī, jāiedomājas nākamais līgavainis; ja ķiršu zari līdz Ziemassvētkiem uzzied, tad tas piepildīsies un iedomātais līgavainis būs nākamais vīrs. (LTT, 764) Ja nu brūtgānu ir daudz un nekādi nevar izvēlēties īsto, tad jānolauž ķiršu zars ar tik daudz maziem zariņiem, cik ir dedzīgu pielūdzēju. Katram zariņam dod pielūdzēja vārdu. Ziemassvētku rītā uzzied zieds tai zariņš, kurš meitu apprecēs. Ja zieda nav, tad vēl togad neapprecēsies (3, 302).

Ja nu izvēlēsieties negavēt un nezīlēt savu nākotni, tad cūkgaļa ar putru pēc sentēvu tradīcijām ir piemērotākais mielasts šai dienai:

Devu devu Andrējam,
Ko es biju solījusi:
Cepli maizes, mucu alus,
Nobarotu puscūciņu. (LD 17474)

Ticējumi vēsta - kāda Andrejdiena, tāda būs visa ziema. Ja paskatāmies pa logu, redzam, ka piepildījusies dabas vērotāja Viļa Bukša prognoze. Viņš solīja, ka laikā ap Andrejiem, kļūs siltāks un sniegs kusīs, ceļi būs slideni (2). Tā kā šodien slapjš sniegs nāk no debesīm, tiek uzskatīts, ka visa ziema būs maiga un atkušņiem bagāta.

Neaizmirstiet, ka ar Andrejiem sākas vakarēšanas laiks – meitenes pie adīkļiem, puiši pie saviem rokdarbiem – un kopīgais darbs var sākties! Stāstiet pasakas, miniet mīklas, dziediet dziesmas un gaidiet Ziemassvētkus!

Izmantotā literatūra:

  1. Avotiņa, R. (1990). Vārdi, kas palika Pļaviņu jūras dzelmē. Dabas un vēstures kalendārs 1991.gadam. Rīga: Zinātne. 143.- 150.lpp.
  2. Bukšs, V. Laiks novembrī. 2015. gads. http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/, sk. 29.11.2015.
  3. Olupe, E. (1992). Latviešu gadskārtu ieražas. Rīga: Avots, 298. – 302. lpp.
  4. Straubergs, K. (1944). Latviešu tautas paražas. Rīga: Latvju Grāmata, 393. lpp.
  5. Siliņš, K. (1990). Latviešu personvārdu vārdnīca. Rīga: Zinātne, 56.lpp.
  6. Personvārdu datu bāze. http://www.pmlp.gov.lv/sakums/statistika/personvardu-datu-baze/, sk. 26.11.2015.
  7. Šuplinska, I. Andreja dīna. http://www.futureofmuseums.eu/en/virtual-gallery/rezekne-higher-education-institution-collections/subcollections/exhibit/?nr=298, sk. 26.11.2015.

Beatrise Jakobsone, 1FB

Angelika Juško-ŠtekeleRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu