Studijas RTA – daudzveidīgas un interesantas

Trešdiena, 22. aprīlis, 2020
„Attālinātās studijas – tas nav slikti, taču man labāk patīk klātienes studijas auditorijās. Bonuss ir tas, ka var vairāk laika atrast saviem tuviniekiem un nelieliem ikdienas darbiem. Šāds studiju formāts ir interesants, taču tam ir jāvelta, manuprāt, krietni vairāk uzmanības un pūļu,” savās pārdomās par attālināto studiju procesu dalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa studente Sigita Skudriņa.

Jauniete dzīvo Balvu novada Krišjāņu pagastā, ir absolvējusi Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāli un Balvu Valsts ğimnāziju. Studēt RTA nolēmusi vairāku faktoru dēļ. „RTA ir manai dzīvesvietai tuvākā augstskola, turklāt bakalaura studiju programmās ir pietiekami daudz budžeta vietu,” uzsver studente.

Runājot par tiesību zinātnes studiju programmu, jauniete teic, ka studijas ir  daudzveidīgas un interesantas. „It viss, ko māca lekcijās, ir vērtīgi. Studijas ir tendētas uz dažādu tiesību apgūšanu, izpratni un tiesību teorijas pielietošanu, būtībā tās ir zināšanas par to, kā ar likumu pantiem tiek aizsargāts pats cilvēks,” saka Sigita.

Paralēli studijām jauniete atrod laiku, lai ļautos radošai nodarbei – dzejas rakstīšanai. „Lai rastos jauns dzejolis, man ir nepieciešams īpašs noskaņojums. Bet galvenā atslēga ir prast ieraudzīt un sajust. Mani darbi ir par dažādām tēmām, bet lielākoties par un ap cilvēku, mīlestībai un cilvēciskajām stīgām ir īpaša vieta,” stāsta jaunā autore, kura dzeju raksta jau sešus gadus un nākotnē vēlētos izdot savu dzejas krājumu.

Topošajiem studentiem Sigita iesaka izvēlēties studēt tiesību zinātni, jo studiju laikā iegūtās zināšanas noderēs ne tikai nākotnes darbā, bet arī dažādās ikdienas situācijās. RTA mācībspēki ir ļoti atsaucīgi un zinoši, te ir mūsdienīga infrastruktūra, budžeta vietas un jauna studentu dienesta viesnīca – visi šie faktori ir labs stimuls izvēlēties studijas tieši Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no S. Skudriņas arhīva

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.