Būvdarbi RTA studentu viesnīcā kavējas

Pirmdiena, 16. decembris, 2019
Kā jau iepriekš ziņojām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība” realizēšanu (projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/037).

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību tika noteikts sadarbības partneris, kurš veiks minētos darbus – personu apvienība “PTS&ARMS&CAMPAIGN”. Būvdarbi objektā Atbrīvošanas alejā 115 K-2, Rēzeknē tika atsākti šī gada 8.martā.

Apskatot ēku var redzēt, ka tajā notiek vērienīgas pārmaiņas un līdz šim paveikts ir daudz - ir veikti demontāžas darbi, izbūvēta jauna siltumtrase, jauni ārējie elektrotīkli, kā arī nosiltināts cokols un nomainīti logi. Ēkā ir samūrētas starpsienas, uzbūvēta liela daļa no nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām, nosiltinātā un nosegta ar apdares plāksnēm liela daļa no fasādes.  Sakārtotā fasādes daļa rada pārliecību, ka izvēlētais risinājums ir pareizs un ēka ļoti labi veidos vienotu kompleksu ar blakus esošo Informācijas tehnoloģiju centru. Viesnīcas ēka tiek apkurināta un tajā var veikt visa veida būvdarbus un apdares darbus.

Jāatzīmē, ka bažas rada atsevišķu darbu kavēšanās, būvuzņēmējam nav izdevies pašu noteiktajos termiņos pabeigt fasādes siltināšanas darbus un ventilācijas sistēmas montāžas darbus.  Būvuzņēmēja projekta vadītājs Ainārs Turcinovičs kārtējo reizi apliecināja, ka būvuzņēmējs stingri seko darbu veikšanai būvobjektā, veiks atbilstošas korekcijas un nodrošinās objekta nodošanu ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā. Šobrīd minētajiem darbiem ir noteikti jauni izpildes termiņi- fasādes darbus pabeigs līdz 20.01.2020., bet ventilācijas sistēmas montāžu pabeigs līdz 10.01.2020.

Visus būvdarbu plānots pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā līdz 2020. gada 6. martam

Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā studenti varēs dzīvot, mācīties un sportot modernā studentu viesnīcā. Tajā būs vietas 146 studentiem, kuri varēs dzīvot komfortablos divvietīgos un četrvietīgos numuriņos. Trīs stāvos būs izvietotas dzīvojamās telpas, bet cokolstāvā divas sporta telpas, atpūtas telpas un tehniskās telpas.

Kopējās projekta izmaksas ir 3020790,70 euro, tai skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas ir 558 775,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 474 958,75 euro.
Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem. Līdz ar to šī projekta realizēšana dos ieguldījumu kopīgo SAM 4.2.1.2. mērķu sasniegšanā.
         Plānotie rezultāti: ekspluatācijā nodota ēka, kuras enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 34,21 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisija nepārsniedz 4205,22 kg CO2 gadā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.