Projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) aktualitātes

Pirmdiena, 30. marts, 2020
Ņemot vērā Covid-19 vīrusa dēļ izsludināto ārkārtas situāciju, tīklošanās pasākumi ar projektu partneriem iespējami tikai attālināti (nenotiek plānotie komandējumi), arī konferenču organizēšana ir kļuvusi par nopietnu izaicinājumu.

Arī 2019. gada statistika nav iepriecinoša: no sešiem RTA iesniegtajiem “Apvārsnis 2020”  projektiem virs kvalitātes sliekšņa netika novērtēts neviens, līdz ar to pastāv risks, ka plānotais iznākuma rādītājs var netikt sasniegts. No otras puses, projekta atbalsta dēļ mūsu pētnieku aktivitāte un pieredze projektu sagatavošanā ir pieaugusi. Neraugoties uz iepriekš minētajām grūtībām, patlaban RTA personāls ir iesaistīts triju projektu pieteikumu sagatavošanā šādos projektu konkursos:

  • Supporting research organizations to implement gender equality plans (ID: SwafS-09-2018-2019-2020);
  • Boost rural economies through cross-sector digital service platforms (ID: DT-ICT-09-2020);
  • ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC) supported by the European Commission and funded under the Horizon 2020 ERA-NET Cofund scheme under grant agreement N°875022.

Ir sagatavots arī starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” 2020. gada  zinātnisko rakstu krājums  septiņos sējumos. Daļēji šī krājuma izdošana tiks finansēta no projekta līdzekļiem.

Veselību, veiksmi un izdošanos iesaistītajam personālam vēlot, projekta vadītāja Antra Kļavinska.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.