RTA pasniedzēji un studenti pilnveido digitālās prasmes

Pirmdiena, 30. marts, 2020
Kopš marta vidus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti studē attālināti. Tā ir jauna pieredze gan studentiem, gan arī docētājiem.

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektore Inta Kotāne stāsta:

“Studiju kursu docēšanā attālinātā veidā izmantoju elektroniskās studiju kursu vietnes ekursi.rta.lv un grupu tiešsaistes komunikācijas rīka Microsoft Teams piedāvātās iespējas. Studējošiem studiju kursu materiāli (prezentācijas, papildu materiāli, pārbaudes testi u.c.) pieejami studiju kursu vietnē ekursi.rta.lv. Tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams iespējas, notiek lekcijas un praktiskās nodarbības. Lekcijas tiešsaistē studējošajiem dod iespēju sekot konkrētās tēmas izklāstam, komunicēt ar docētāju, uzdodot jautājumus, un ar kursabiedriem, t.sk. izmantojot čatu. Praktiskajās nodarbībās studējošie prezentē savus patstāvīgos darbus, rēķina praktiskos uzdevumus. Studenti īpaši atzinīgi novērtē tiešsaistes iespēju izmantošanu praktiskajās nodarbībās. 

Studiju kursu vietnes ekursi.rta.lv iespējas izmantoju jau vairākus gadus, bet grupu tiešsaistes komunikācijas rīks Microsoft Teams ir jauna pieredze.

Uzskatu, ka digitālo rīku izmantošana studiju procesa nodrošināšanā pilnveido lietotāju digitālās prasmes, kā arī kopumā paaugstina docēto studiju kursu kvalitāti.”

Jāpiebilst, ka RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē pašlaik studē ap 600 studentiem gan pirmā līmeņa, gan bakalaura, gan maģistra līmeņa programmās.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.