RTA – jaunu iespēju un izaicinājumu laiks

Piektdiena, 27. marts, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) šis laiks ieviesis likumsakarīgas pārmaiņas, taču nesis arī daudzas jaunas atziņas, sniedzis iespējas. Jau nedēļu RTA studenti studē attālinātā režīmā, akadēmijā lekcijas klātienē nenotiek, bet studentu ērtībām darbojas bibliotēka, kurā piesakot grāmatas ar e-pasta starpniecību, iespējams tās saņemt speciālos skapīšos.

Mācībspēku darbs nebūt nav apstājies, gluži otrādi, kļuvis vēl intensīvāks un saspringtāks. Tiek meklētas jaunas platformas un rīki, lai studiju procesu padarītu noderīgāku, studentiem sniedzot maksimāli lielu ieguvumu. Aptaujas dati liecina, ka šobrīd RTA docētāji visaktīvāk izmanto vietni ekursi.rta.lv – 62%, tāpat notiek grupu videočats lietotnē Skype – 10%, gandrīz tik pat tiek izmantots saziņas rīks WhatsApp, Microsoft Teams lieto 10% lektoru, lai sazinātos ar studējošajiem, edu.rta.lv izmanto 6% docētāju, savukārt uz problēmrisinājumu balstītas mācības tiek īstenotas 5% lekciju kursu.

Arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā norit aktīvs darbs, jo no 1. aprīļa interesentiem tiek piedāvātas vairākas tālmācības programmas. RTA Mūžizglītības centra vadītāja asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska norāda: „Attālināts studiju process – iespējams daudziem negaidīts pavērsiens un izaicinājums, bet citiem tehnoloģisko iespēju eksperiments. Domāju, ka attieksme ir ļoti atšķirīga, bet situācija noteikti atklās gan docētāju, gan studentu elastības koeficientu. Attālinātajai studiju formai ir daudzas priekšrocības – laika menedžments, līdzekļu ekonomija, interaktīvo mācību metožu daudzveidība, individuāls temps. Tomēr galvassāpes var radīt  arī trūkumi: vāja pašdisciplīna, motivācijas nenoturība, sociālā izolācija. Kopumā vērtējot, docētājiem un studentiem tā būs vērtīga pieredze!”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija novēl ikvienam studentam, lektoram izmantot daudzo tehnoloģiju iespējas un nezaudēt savstarpējo saikni.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.