Doktora studiju programmas “Pedagoģija” seminārs, kurā notiks četru promocijas darbu priekšaizstāvēšana

Piektdiena, 27. novembris, 2015
4.decembrī plkst. 14.00 215.telpā

Alens Indriksons. KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATVOŠANĀ

Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS

Indra Kolendoviča PUSAUDŽU PATSTĀVĪBAS VEIDOŠANĀS SOCIĀLPEDAGOĢISKAJĀ PROCESĀ SĀKUMSKOLĀ

Iveta Kepule PAŠIZTEIKŠANĀS VEIDOŠANĀS MŪZIKAS MĀCĪBU PROCESĀ SĀKUMSKOLĀRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.