Rēzeknes Augstskolas Zinātņu padome izsludina konkursu uz budžeta vietām

Ceturtdiena, 26. novembris, 2015
Dokumenti jāiesniedz līdz 14.decembrim plkst. 15.00 Rēzeknes Augstskolas kancelejā (321. telpa, Atbrīvošanas aleja 115, 321. telpa).

doktora studiju programmā “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” – 5 vietas;

doktora studiju programmā “Vides inženierzinātne” – 7 vietas;

doktora studiju programmā “Pedagoģija” – 3 vietas.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. RA rektoram adresēts Iesniegums par dalību konkursā
  2. Izziņa par sekmēm.
  3. Pretendenta CV
  4. Doktoranta zinātniskās darbības kopsavilkums (1.pielikums)

WORD PIELIKUMS

 

The Scientific Council of Rezekne Higher Education Institution announces the competition for state funded study places:

indoctoralstudyprogramme “ModellingofSociotechnicalSystems” – 5 places;

indoctoralstudyprogramme ‘’Environmental Engineering Science” – 7 places;

indoctoralstudyprogramme ‘’Pedagogy” – 3 places.

The documents must be submitted until December 14 3:00 PM, to the Registry of Rezekne Higher Education Institution (room 321, Atbrivošanas aleja 115.)

Contenders must submit the following documents:

1)         Application letter for participation in the competition addressed to the rector of RHEI

2)         Certificate of academic results

3)         CV of contender

4)         The summary of scientific activities of PhD student (appendix 1)

WORD APPENDIXRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.