RTA piedalās pētījumā “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā”

Trešdiena, 4. marts, 2020
Eiropas Komisijas Jaunā prasmju programma Eiropai (A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE) liecina, ka viena no aktuālākajām mūsdienu augstākās izglītības problēmām ir neatbilstība starp augstskolu absolventu studiju procesa iegūtajām kompetencēm un tautsaimniecībai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Augstskolām nepieciešams uzlabot izpratni par augstskolu absolventu sasniegumiem. Eiropas Komisija atbalsta un veicina studentu kompetenču novērtēšanas ietvaru izstrādi dažādām augstākās izglītības jomām, lai nodrošinātu studentu un absolventu prasmju salīdzināmu novērtējumu.

Lai risinātu augstāk minēto problēmu, 2019. gada nogalē IZM un LU parakstīja sadarbības līgumu par ESF projekta Nr.8.3.6.2. darbības Nr.3.2. īstenošanu un 2020. gada janvārī LU ir uzsākta pētījuma “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” pirmās kārtas īstenošana, kas tiek īstenots ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros ( 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103).

Pētījuma mērķis ir izpētīt studējošo caurviju kompetences - pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālo un globālo, kā arī pilsonisko kompetenci, lai noskaidrotu to attīstības dinamiku šādās studiju jomās: RIS 3 jomās, radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomās. Pētījuma ietvaros tiks izstrādāts arī skolotāju profesionālo kompetenču novērtēšanas instruments, kas tiks izmantots kā piemērs profesionālo un caurviju kompetenču mērīšanas instrumentu saskaņošanai un pārbaudei. Pētījuma pirmajā kārtā tiks izstrādāta un aprobēta metodoloģija studējošo kompetenču un to attīstības dinamikas novērtēšanai.

Pētījumu īstenotājs ir LU PPMF Pedagoģijas zinātniskais institūts, taču kopumā tajā ir iesaistīti 27 vadošie pētnieki, pētnieki, eksperti un zinātniskie asistenti no 8 augstskolām un 1 uzņēmuma: LU, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils Universitātes, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas, Groningenas Universitātes (Nīderlande) un izglītības uzņēmuma «Lielvārds». Projekta zinātniskā vadītāja ir prof. Zanda Rubene.

Kopš pētījuma sākuma ir notikuši vairāki informatīvie un darba semināri. 28. februārī pētījumā iesaistītie zinātnieki tikās pirmajā pārskata seminārā, kurā prezentēja pētījumu un labās pieredzes analīzi par studējošo caurviju kompetenču izpēti un novērtēšanu augstākajā izglītībā. Nākamais pārskata seminārs notiks 27. martā, kurā tiks ziņots par caurviju kompetenču specifiku pētījumam nozīmīgajās profesionālajās jomās: RIS 3, radošajās industrijās, sabiedrības pārvaldībā un skolotāju izglītībā.

Pētījuma pirmā kārta noslēgsies 2021. gada augustā.

Avots: www.lu.lv Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.