RTA notiks publiskā lekcija par atkarību izraisošu uzvedību

Otrdiena, 3. marts, 2020

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”

Aicinām interesentus uz vieslektores, doktores sociālajās zinātnēs Editas Gelbūdienes (Edita Gelbūdienė, PhD,  Kaunas University of Technology, Kaunas) publiskajām lekcijām par tēmu “Patterns of Addictive Behavior: How do you know you have an addiction?” (“Atkarību izraisošas uzvedības modeļi: kā zināt, ka jums ir atkarība”).

11.martā un 18.martā plkst. 14.0015.35 paredzēta lekcija ERASMUS+ studentiem, savukārt 16.martā plkst. 9.45 – 13.00 124.aud. dažādu līmeņu un studiju virzienu studentiem.

Publiskās lekcijas notiek projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) ietvaros.

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.