Akadēmiskā konference „Iekļaujoša izglītība: izaicinājums un iespējas”

Ceturtdiena, 26. Novembris
Organizē: Rēzeknes Augstskola, REĢIONALISTIKAS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS (REGI), SPECIĀLĀS PEDAGOĢIJAS LABORATORIJA

Konferences norises vieta

Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, 124.auditorija

Konferences darba laiks

2015. gada 18. decembris no plkst. 10.30 līdz 16.00

Ielūgti

VISC Speciālās izglītības nodaļas darbinieki, Latvijas augstāko izglītības iestāžu docētāji, izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības iestāžu skolotāji, iekļaujošās izglītības atbalsta centru vadītāji un speciālisti, NVO pārstāvji, RA speciālās izglītības skolotāju, logopēdu, surdopedagogu, maģistra studiju programmu studenti, vieslektori, interesenti.

Konferences zinātniskā komiteja

Dr.paed., prof., PPSPI direktore Velta Ļubkina

PSPI pētniece, Izglītības un dizaina fakultātes dekāne Mārīte Rozenfelde

PSPI vad. pētniece, Zinātņu daļas vadītāja Svetlana Ušča

PSPI vad. pētniece, SPL zinātniskā vadītāja Ilga Prudņikova

Konferences organizators

Speciālās pedagoģijas laboratorijas pētnieki

e-pasts: marite.rozenfelde@inbox.lv

Tel. +371 26480404

Konferences darba kārtība

Laiks

Aktivitāte / referāta tēma

Īstenotājs

10. 30 - 11.00

Reģistrācija/ kafijas pauze

   

11. 00- 11. 10

Konferences atklāšana

Dr.philol. asoc.prof., vad. pētn., studiju prorektore

Angelika Juško-Štekele

Dr.philol. prof., vad.pētn., zinātņu prorektore

Ilga Šuplinska

11.10 – 12.30

Eiropas valstu un Latvijas pieredze un perspektīvas iekļaujošas izglītības īstenošanā

IZM VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja, Mg.spec. paed.

Mudīte Reigase

12.30 – 12.15

Valsts pētījumu programmas „INOSOCTEREHI”     izstrādnes Latvijas skolām iekļaujošas izglītības kontekstā

1.projekts. Aktualitātes un piedāvātie risinājumi

2. projekts. Jaunu prototipu, inovatīvas metodikas sociālajā rehabilitācijā izstrāde

RA REGI direktore, VVP „INOSOCTEREHI” vadītāja,

profesore, Dr. paed.

Velta Ļubkina,

VVP „INOSOCTEREHI”

Projekta vadītāja, REGI vadošā pētniece, Dr.paed.

Ilga Prudņikova,

RTU Tālmācības studiju centra pētnieks   Dr.sc. ing.

Aleksandrs Gorbunovs

12.15 – 12.45

Skolotāju profesionālās darbības pārmaiņas iekļaujošās izglītības kontekstā: realitāte un vīzijas

Liepājas Universitātes asociētā profesore, Dr.paed.

Dina Bethere

12.40 – 13.10

Programma "Atbalsts pozitīvai uzvedībai”

LU, PPMF, asociētā profesore, Dr.paed.

Linda Daniela

    13.10 - 14.00

Pusdienas (pašfinansējums)

 

14.00 – 14.30

Vecāku viedoklis iekļaujošā izglītībā

Psiholoģe

Ilze Lielpētere

14.30 - 15.00

Zviedrijas metožu pielietojums iekļaujoša izglītības procesa nodrošināšanā

Velku biedrības dibinātāja

Liāna Velka

15.00 – 15.40

Debates

 

15.40 – 16.00

Konferences noslēgums/ Kafijas pauze

 


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu