Ziemas izlaidumos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju absolvēja 60 jaunie speciālisti

Trešdiena, 26. februāris, 2020
Šī gada sākumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika ziemas izlaidumi, kuros diplomus saņēma 60 jaunie speciālisti.

31. janvārī RTA notika Inženieru fakultātes absolventu izlaidums, kurā diplomus saņēma šādu studiju programmu absolventi: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” (nepilns laiks); 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura pamatstudiju programma „Mehatronika”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Mašīnbūve”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pārtikas produktu pārstrāde”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ražošanas loģistika”; profesionālā maģistra studiju programma „Datorsistēmas”; akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”; akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas”; profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”. Pavisam Inženieru fakultāti absolvēja 42 jaunie speciālisti.

Jāuzsver, ka diplomu par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Mašīnbūve” apgūšanu saņēma arī 14 Līvānu filiāles studenti. Šis bija jau otrais RTA Līvānu filiāles izlaidums, bet atšķirībā no iepriekšējā gada šogad Līvānu filiāles absolventi tika aicināti uz Rēzekni (kopumā Līvānu filiāli šobrīd ir absolvējuši jau 29 studenti, 11 no tiem turpina mācības 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mehatronika”).

14.februārī notika izlaidums Izglītības, valodu un dizaina fakultātes šādu studiju programmu absolventiem: profesionālā maģistra studiju programma „Dizains”; profesionālā bakalaura studiju programma „Speciālās izglītības skolotājs” (nepilns laiks); profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”, studiju modulis „Pamatizglītības pirmā posma skolotājs” (nepilns laiks). Diplomu saņēma 18 jaunie speciālisti.

14. februārī savus diplomus par augstāko izglītību saņēma arī Ekonomikas un pārvaldības fakultātes absolventi, kuri absolvēja šādas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” (nepilna laika); 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”; profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Grāmatvedība” (nepilna laika); 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses”; profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Reģionālā plānošana un attīstība”. Diploms tika piešķirts 49Ekonomikas un pārvaldības fakultātes absolventiem.

Lai RTA absolventiem izdodas veiksmīgi pielietot savas zināšanas darba tirgū un lai realizējas visas ieceres!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.