ERASMUS+ mobilitāte veicina pieredzes apmaiņu un stiprina sadarbību

Otrdiena, 18. februāris, 2020
2019. gada novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docētāji viesojās Viļņas Lietišķo zinātņu universitātes Mākslas un radošo tehnoloģiju fakultātē.

Dizaina programmu docētājas: Diāna Apele, Silvija Mežinska un Aina Strode vizītes laikā tikās ar fakultātes Modes dizaina nodaļas kolēģiem, notika diskusijas par modes dizaina un tehnoloģiju programmu izaicinājumiem, problēmām un iespējām, kā arī tika lasītas lekcijas Modes dizaina un Modes tehnoloģiju un biznesa programmu studentiem. Lekciju tēmas “Starpdisciplinārā pieeja radošās domāšanas attīstīšanai”, “Problēmbalstītas mācīšanās pieeja dizaina studiju programmās” piesaistīja studentus, un vislielākā interese bija par lekciju “Lāzertehnoloģiju pielietošanas iespējas produktu dizainā, RTA pieredze”, jo gan mācībspēki, gan studenti saskaras ar jauniem tehnoloģiju izaicinājumiem, īstenojot daudzveidīgus radošus projektus, tāpēc svarīga ir uzkrātā pieredze šajā jomā.

Izpildītājmākslas katedras vadītāja Eglė Juozapaitienė iepazīstināja ar Muzikālā teātra programmu un tās darbību RTA docētāju Jāni Mežinski, kurš, savukārt, prezentēja RTA muzikālo kolektīvu darbību, tradīcijas un sasniegumus.

Vizītes laikā Rēzeknes kolēģi ne tikai iepazinās ar fakultāti, Muzikālā teātra un Modes dizaina katedras realizētajām studiju programmām un dalījās savā profesionālajā pieredzē, bet kopā ar MTF dekāni Biruti Žygaitiene, prodekānu Andri Juski un kolēģiem apsprieda un noteica turpmākās sadarbības vadlīnijas.

 

Studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore,

Mg. paed., Mg. design, Mg. sc. ing., lektore Silvija Mežinska

 

Publicitātes foto  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.