Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija stiprinās sadarbību ar Preiļu novada domi

Pirmdiena, 17. februāris
17. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektore, profesore Iveta Mietule tikās ar Preiļu novada pašvaldības pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika parakstīts sadarbības līgums, kurš paredz sadarbību studentu un akadēmiskā personāla izglītības un zinātniski pētniecisko iespēju atbalstā, pieredzes apmaiņā.

Līgumu ar RTA rektori profesori, I. Mietuli parakstīja Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne, pasākumā piedalījās Preiļu novada pašvaldības, kultūras un izglītības iestāžu pārstāvji. Rektore Iveta Mietule klātesošos iepazīstināja ar RTA, akcentējot izglītības iestādes lomu reģiona attīstībā, norādot uz laika gaitā izvirzītajām prioritātēm un ieviestajām novitātēm. I. Mietule pateicās pašvaldībai par jau uzsāktajām kopīgajām aktivitātēm Preiļu pusē un pauda cerību, ka līdz ar līguma parakstīšanu esošā sadarbība tiks turpināta un stiprināta.

Sadarbības līgums paredz kopīgu interešu īstenošanu vairākās jomās: informācijas apmaiņa, nodrošinot studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību, kopīga sapulču, simpoziju, semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšana, akadēmisko, zinātniski pētniecisko un citu projektu kopīga izstrāde, kopīgu rakstu un prezentāciju veidošana un publicēšana, sadarbība mūžizglītības jomā.

Jāpiebilst, ka pašlaik Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zālē ir apskatāma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dizaina programmu studentu darbu izstāde “Tehnoloģijas dizaina telpā”. Kā norādīja Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, tad aizvadītajā mācību gadā skolēni mēroja ceļu uz Rēzekni, lai papildinātu zināšanas inženierzinātnēs, iepazītu laboratorijas. Savukārt nākotnē RTA studenti varētu sniegt idejas Preiļu pils parka labiekārtošanā, kā arī zīmola izstrādē.

RTA kā reģionālai augstākās izglītības iestādei ir būtiski uzturēt kontaktus ar pašvaldībām Latgalē, lai  akadēmijas projektos piesaistītu sadarbības partnerus, piedāvātu studējošajiem daudzveidīgākas prakses iespējas, kā arī īstenotu citas kopīgas aktivitātes.  

 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu