Komunikācijas prasmju pilnveide Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Sestdiena, 15. februāris, 2020

2020.gada 11. un  12.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā noritēja  seminārs un diskusija “Komunikācijas kompetences mentoringā” par mentoru un pieredzes pārņēmēju komunikācijas kompetences pilnveidi.

Seminārā piedalījās esošie un topošie uzņēmēji, mācību iestāžu un pašvaldību darbinieki, kā arī studenti. Semināra laikā klausītāji tika iepazīstināti ar mentoringa nozīmi pasaulē un Latvijā, kā arī sniedza izklāstu par mentora un pieredzes pārņēmēja funkcijām un atbildību.

Mentorings daudzās pasaules valstīs ir atzīts kā progresīvs biznesa izaugsmes instruments. Tā unikālā vērtība ir veiksmīgas pieredzes pārnese uzņēmumu vidū, aktīva dalīšanās zināšanās, pieredzē un kontaktos, kā arī atvērtas biznesa sadarbības kultūras veidošana. Galvenokārt to izmanto jaunu un mazāk pieredzējušu uzņēmumu attīstības sekmēšanai.

Nozīmīga mentoringa sastāvdaļa ir komunikācija, tādēļ klausītāji tika informēti, kā noris komunikācijas process, kādas ir tās sastāvdaļas, šķēršļi un barjeras. Līdztekus tika sniegti padomi, kā nodrošināt, lai ziņojums būtu veiksmīgi nodots klausītājiem un tiktu atbilstoši uztverts.

Noslēgumā darba grupās semināra dalībnieki izveidoja potenciālo mentora tēlu. Kā demonstrēja grupu prezentācijas – pastāv uzskats, ka mentoram jābūt ļoti daudzpusīgai personībai. Mentoram jāpārzina ne tikai sava joma, bet arī jābūt sociāli aktīvam un atbildīgam, piemēram, jārūpējas par dabu, kā arī vēlams, lai mentoram ir ģimene, jo tādējādi viņam jau ir pieredze sadarboties.

Seminārs tika organizēts projekta “Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana biznesa mentora tīkla uzlabošanai un uzturēšanai” (2019-1-LV01-KA203-060414) ietvaros. Projekta noslēgumā paredzēts izdot zinātnisku monogrāfiju un rokasgrāmatu mentoriem un pieredzes pārņēmējiem par efektīvu komunikāciju.

Projekta zinātniskā vadītāja,

docente, Dr.sc.comm. Sandra Murinska

 

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.