Turpinās darbs projektā

Trešdiena, 12. februāris
No 2019. gada 1. aprīļa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ir uzsākta ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” realizācija. Projekta garums ir 36 mēneši.

Projekta ietvaros ir paredzēts konsolidēt un attīstīt RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē īstenotās studiju programmas, t.i. slēdzot 3 akadēmiskās bakalaura studiju programmas studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (“Tehnoloģiju un inovāciju vadība”, “Vadības zinātne” un “Viesmīlības vadība”), un uz to bāzes izveidot jaunu mūsdienu prasībām atbilstošu akadēmisko bakalaura studiju programmu “Biznesa vadība".

2019. gada rudens semestrī RTA eksperti gatavoja akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” licencēšanas materiālus, kuri 2019. gada 06. decembrī tika iesniegti Augstākās Izglītības Kvalitātes Aģentūrā (AIKA) izvērtēšanai. Ir plānots, ka 2020. gada aprīlī tiks saņemts AIKA gala lēmums par minēto jautājumu.

Licences saņemšanas gadījumā 2020.gada pavasara semestrī akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” ietvaros tiks uzsākts studiju process, piedāvājot iespēju pāriet jaunizveidotajā studiju programmā RTA esošās akadēmiskās bakalaura “Vadības zinātne” studentiem.

Uzsākot studiju procesu, 2020. gada pavasara semestra garumā ir plānota studiju programmas aprobācija, projekta ietvaros piesaistot 3 studiju procesa novērtēšanas ekspertus no akadēmiskās, uzņēmējdarbības un studentu vides. Ekspertu atzinumi tiks ņemti vērā, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši ekspertu ziņojumam.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu