RTA – Eiropas pārrobežu universitātes partneris

Trešdiena, 5. februāris
No 3. līdz 4. februārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvji - rektore profesore Iveta Mietule, Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka un Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses Kontaktpunkta projektu koordinatore Jeļena Lonska, piedalās topošā konsorcija UNIVERS (Eiropas pārrobežu universitāte) sanāksmē Briselē.

Vizītes ietvaros 3.februārī RTA rektore I. Mietule parakstīja Konsorcija līgumu par dalību ERASMUS+ projekta aktivitātē “European Universities”.

 

UNIVERS ir Eiropas Universitātes projekts, kura mērķis ir pievērsties jauniem pārrobežu izaicinājumiem.

Perpiņānas Universitātes (L'Université de Perpignan Via Domitia) vadībā UNIVERS alianses projekts koncentrējas uz pārrobežu teritorijām un aptver 8 universitāšu konsorciju ar 85000 studentiem, 9500 mācībspēkiem-pētniekiem un administratīvo personālu un 74 fakultātes.  

            Robežu pārvarēšana, veidojot Eiropas izglītības zonu, ir galvenais UNIVERS mērķis, un risinājums tiks rasts komandas plašajās zināšanās par pārrobežu teritoriju specifiku.

            Uzsvars tiks likts uz tādiem būtiskiem jautājumiem kā attīstības un ekonomiskie izaicinājumi, salīdzinošās tiesības un salīdzinošā valsts pārvalde, izglītība, dabas resursu pārvaldība, tūrisms, migrācija (ieskaitot darba spēka un student migrāciju), transports, kultūra, identitāte un mantojums (uzlabojot pārrobežu kulturālo mantojumu).

            UNIVERS apmācīs profesionāļus, kas spēj darboties un ietekmēt pārrobežu teritoriju sociālo, ekonomisko un zinātnisko attīstību, pateicoties dziļai izpratnei par to īpatnībām, izaicinājumiem un iespējām.

Konsorcijs apvieno 8 partnerus no Polijas, Vācijas, Rumānijas, Spānijas, Bulgārijas, Francijas un Latvijas.

  

 

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu