RA Goda absolvente Milāna Bule: par studiju laiku RA un darbu Ludzas Novadpētniecības muzejā

Trešdiena, 25. Novembris
Milāna Bule (dz. Šutova) ir dzimusi Ludzā un šobrīd ir Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore. Viņa ir absolvējusi Rēzeknes Augstskolas (RA) bakalaura studiju programmu „Vēsture”, kā arī ieguvusi vēstures, kultūrvēstures un sociālo zinību skolotājas kvalifikāciju. Šogad augustā M. Bule saņēma RA Goda absolventa titulu.

Jau kopš skolas gadiem M. Buli ir interesējusi tiesību zinātne, vēsture, kā arī savas skaistās Ludzas pilsētas vēsture, tāpēc pēc skolas absolvēšanas viņa izvēlējās studēt Rēzeknes Augstskolā, lai padziļinātu savas zināšanas šajā jomā. Kā vienu no spilgtākajiem notikumiem studiju laikā viņa atceras braucienu uz Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanas nometni – Vjatlagu (Kirovas apgabals, Krievija), kā rezultātā tika izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs par Padomju laika represijām 1941. gadā.

„Mans darbs dalās trīs daļās: personāla vadība, zinātniskais darbs un saimnieciskais darbs. Veicot zinātniski pētniecisko darbu, es strādāju gan Latvijas, gan ārzemju arhīvos, muzejos un bibliotēkās. Mana darba rezultātā tika sagatavoti izstāžu un ekspozīciju plāni, atklātas jaunas ekspozīcijas un izstādes, tai skaitā ceļojošās izstādes, kuras tika eksponētas ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs – Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā utt. Es aktīvi nodarbojos ar novadpētniecību, ar pētnieciskā darba rezultātiem – ziņojumiem, uzstājos starptautiskajās konferencēs Baltkrievijā, Krievijā, Igaunijā utt.,” stāsta M. Bule.

Lai piesaistītu finansējumu gan muzeja priekšmetu renovācijai un restaurācijai, gan arī zinātniskajam darbam un starptautiskajai sadarbībai, RA Goda absolvente piedalās projektu izstrādē un īstenošanā. Pie nesenākā veikuma var minēt piedalīšanos konferencē „Vitebskas senatne”, ir īstenoti arī tādi projekti kā „Pētnieciskais darbs Nacionālajā Baltkrievijas Republikas valsts arhīvā”, „Brīvdabas un Etnogrāfijas nodaļas objekta „Rija” renovācija”, organizēts mākslas plenērs „Ludza jāsargā kā lepnums un kā gods”, „Vecticībnieku mantojums”, izveidota ceļojošā izstāde „Pilsēta ar skatu uz ezeru”.

M. Bule atzīst, ka, lai vadītu muzeju, nepieciešams prast strādāt ar dažāda vecuma cilvēku grupām, vadīt cilvēkus, prast izvērtēt personāla iespējas, katra darbinieka stiprās un vājās puses, prast risināt konfliktsituācijas, organizēt muzeja saimniecisko darbu, kā arī būt mērķtiecīgam, ziņkārīgam, neatlaidīgam, kā arī svarīgi – jābūt sava novada patriotam.

Saņemot RA Goda absolventa titulu, Milāna jutusies ļoti pārsteigta, bet tai pašā brīdī ļoti gandarīta par to, ka RA vadība izvēlējusies viņas kandidatūru šim augstajam titulam. Saņemtais augstais pagodinājums būs labs stimuls viņas tālākajai profesionālajai izaugsmei.

„Topošajiem Rēzeknes Augstskolas studentiem gribu novēlēt izvēlēties studijas Rēzeknes Augstskolā, kur ir kvalificēts zinātniski pedagoģiskais sastāvs, laba materiāli tehniskā bāze, interesants studiju process, daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes, kur studentam ir plašas iespējas pašizaugsmei,” saka RA absolvente M. Bule.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu