RTA speciālisti gūst pieredzi Klaipēdā

Trešdiena, 8. janvāris, 2020
2019.gada nogalē (12.12.2019. – 13.12.2019.) ERASMUS+ mobilitātes laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvji – Personāldaļas speciāliste Kristīne Pavlovska, dienesta viesnīcas administratore Santa Krilovska, saimniecības daļas vadītājs – speciālists energoapgādes jautājumos Edgars Kairišs un juriskonsults Imants Plešners – apmeklēja Klaipēdas valsts koledžu (Klaipėdos valstybinė kolegija).

Mobilitātes laikā tikāmies ar koledžas pārstāvjiem: direktori Gražinu Markvaldieni, direktores vietnieku infrastruktūras jautājumos Nerijusu Piaulokasu, Starptautisko attiecību departamenta vadītāju Jūrati Danielieni un  speciālisti Inu Bereniti, Juridiskās un iepirkumu nodaļas speciālisti Valentinu Rinkevičieni, kā arī studentu viesnīcu vadītāju Aretu Lenkauskieni.

Tikšanās mērķis bija pieredzes apmaiņa, apgūstot zināšanas un prasmes, kas balstītas Klaipēdas valsts koledžas (KVK) pieredzē un labajā praksē, kā arī praktisko iemaņu uzlabošana, kas nepieciešamas darbā un profesionālajā izaugsmē. Vizītes gaitā prezentējām RTA, noklausījāmies kolēģu sagatavoto prezentāciju par KVK, diskutējām par darba pienākumiem un specifiku.

Uzziņai. Klaipēdas valsts koledžā ir trīs fakultātes – Biznesa, Veselības zinātņu  un  Tehnoloģiju, kurās studē aptuveni 2500 cilvēki. Būtiski atzīmēt, ka KVK fakultātes, administrācija un trīs studentu dienesta viesnīcas atrodas dažādās pilsētas vietās, kas negatīvi ietekmē ēku pārvaldību un uzturēšanu.

No savas puses jāmin, ka Lietuvā reglamentētu iepirkumu veikšanu piemēro jau no pirmā centa, t.i., veic atklātu iepirkumu (elektroniski, rakstiski), savukārt Latvijas Republikas likumdošanā šāda prasība attiecas uz iepirkumiem no EUR 10000, RTA iekšējo normatīvo aktu ietvaros veic iepirkumus no EUR 1000. Šāda iepirkumu veikšana no 1. centa prasa lielu administratīvo resursu patēriņu, tomēr nodrošina salīdzinoši atklātu iepirkumu veikšanu.

 

Imants Plešners,

RTA juriskonsults

 

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.