Izglītojošs seminārs ar priekšlasījumu „Latvija un starptautiskā drošība” RTA un Valsts robežsardzes koledžas personālam (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku)

Otrdiena, 3. decembris, 2019
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” ietvaros 2019.gada 20. februārī notika izglītojošs seminārs ar priekšlasījumu „Latvija un starptautiskā drošība” RTA un Valsts robežsardzes koledžas personālam, kā arī amatpersonām, kuras studē RTA 2.līmeņa rofesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežasardze”. Ar semināra dalībniekiem notika diskusija par ANO un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) lomu starptautiskajā un Latvijas nacionālajā drošībā.

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Seminārā tika uzsvērts, ka īstenojot drošības politiku, Latvija ievēro starptautisko tiesību principus, kas ietverti Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtos, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dokumentos, kā arī Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos. Latvijas drošības politika tiek īstenota, neapdraudot citas valstis. Taču mūsdienās galvenie adraudējumi ir:

  • Karš, hibrīdkarš, bruņotie konflikti
  • Starptautiskā noziedzība
  • Katastrofas : dabas un tehnogenās
  • Nelegālā migrācija
  • Klimata izmaiņas

Dalība starptautiskajās organizācijās un ārējo attiecību īstenošanā ir līdzeklis Latvijas neatkarības, drošības un saimnieciskās augšupejas nostiprināšanai, kā arī valsts nacionālo interešu aizstāvēšanai pasaulē. Līdzdalība starptautisko organi­zāciju ārējo attiecību veidošanā daudzkārt palielina Latvijas iespējas ietekmēt starptautiskos procesus sev labvēlīgā virzienā. Tā palīdz palielināt un efektivizēt Latvijas ieguldījumu starptautiskajās attiecībās, kā arī palielina iespēju pretoties starptautiskajiem apdraudējumiem - politiski (izmantojot starptautisko tiesību un organizāciju sistēmu), militāri, kā arī sociāli ekonomiskās palīdzības un zināšanu nodošanas veidā.

Latvijas nacionālās drošības nodrošināšanas prioritātes ārpolitikā ir:

-  turpmākā sadarbības veicināšana Baltijas jūras valstu reģionā;

- starptautiskās vides drošības stabilizēšana sociāli ekonomiskās palīdzības veidā;

- demokrātiska valstiskuma stiprināšana kaimiņvalstīs, kuras vēlas iesaistīties ES un NATO;

- tādu organizāciju stiprināšana un to funkcionalitātes palielināšana, kurās Latvija ir dalībvalsts.

Līdz ar to nacionālās drošības politika ir kā ārpolitisku, tā arī iekšpolitisku pasākumu kopums, kas vērsts uz apdraudējumu un potenciālo riska faktoru novēršanu, kā arī starptautisko sadarbību un solidaritātes stiprināšanu starp sabiedrotajām valstīm.

Latvijā Nacionālās drošības likumā dots pietiekami kodolīgs nacionālās drošības jēdziena definējums – „Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtiecīgu pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, sabiedrības brīvas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte. Nacionālās drošības garantēšana ir valsts pamatpienākums„ .

2019.g. 5. decembris

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.