IN MEMORIAM. Dr.sc.ing. Jezups Bindars (04.09.1930.-27.12.2019.)

Ceturtdiena, 2. janvāris, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kolektīvs skumst, jo 2019. gada 27. decembrī mūžībā devies bijušais Inženieru fakultātes docents Dr.sc.ing. Jezups Bindars.

J. Bindars kā dvīņubrālis ir dzimis Rēzeknes novadā Silmalas pagastā (pēc esošā administratīvi teritoriālā iedalījuma) 1930. gada 4. septembrī. Bērnība pavadīta tēva mājās, iepazīstot Latgales dabas skaistumu un varenību. Jau no bērnībās Jezupu interesēja apkārt notiekošie procesi. Izglītība tika iegūta Latvijas Valsts universitātē, 1955. gadā absolvēta Ķīmijas fakultāte un iegūta inženiera tehnologa silikātu tehnoloģijā kvalifikācija. No 1957. līdz 1992. gadam J. Bindars strādāja Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultātē akadēmiskajos un administratīvajos amatos, šajā laikā iegūts arī inženierzinātņu doktora grāds. Kopš Rēzeknes Augstskolas (pašreiz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas) dibināšanas 1993. gada, docents J. Bindars strādāja Inženieru fakultātē līdz 2009. gadā godpilni tika pavadīts pelnītā atpūtā. Aktīvās darbības laikā publicēti vairāk nekā 50 zinātniskie darbi, 12 metodiskie līdzekļi studentiem, sagatavoti vairāk kā 100 kvalificēti inženieri. Kolēģi un studenti docentu J. Bindaru atceras kā ļoti inteliģentu, vienmēr korektu, atsaucīgu un zinošu cilvēku.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsaka visdziļāko līdzjūtību J. Bindara tuviniekiem.        

Akadēmijas kolektīvs vienmēr gaišā piemiņā saglabās mūsu bijušo kolēģi docentu Jezupu Bindaru.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.