RA Goda absolvente Mārīte Saulīte iegūst pedagoģijas doktora zinātnisko grādu augstskolas pedagoģijā

Pirmdiena, 23. decembris, 2019
19.decembrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē MĀRĪTE SAULĪTE aizstāvēja promocijas darbu „Podologu karjeras vadības prasmju attīstība studiju procesā” pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijā.

M.Saulīte ir Rēzeknes Augstskolas (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) absolvente, kura 2015. gadā ieguva Rēzeknes Augstskolas (RA) Goda absolventa titulu. Studijas augstskolā uzsāka 2006. gadā, izvēloties studēt augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Pedagoģija”, 2010. gadā sāka studēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants”, 2012. gadā iegūstot profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē.

Sveicam RA Goda absolventi un vēlam arvien jaunu ieceru īstenošanos un aktīvu tālāko darbību!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.