Gūst pieredzi Spānijā

Ceturtdiena, 22. augusts, 2019
Strādājot ikdienā, kā arī ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) studentiem starpkultūru komunikācijas jomā, kur vienviet saplūst zināšanas un pieredze gan no antropoloģijas, socioloģijas, sociālā darba, psiholoģijas, lingvistikas un daudzām citām nozarēm, ir ļoti būtiski pilnveidot savas kompetences.

Piesakoties mācību stipendijai un gūstot atbalstu, no 10.-14. jūnijam Erasmus+ programmas mācību mobilitātes ietvaros man bija iespēja piedalīties 5 dienu intensīvajos angļu valodas apmācības kursos Valensijas Politehniskajā universitātē (Spānija), kas izvērtās ne vien par padziļinātu valodas apguvi, bet arī īstenu starpkultūru pieredzi. Kursu pasniedzēja Penny MacDonald no Lielbritānijas apmācības balstīja uz starpkultūru komunikācijas veiksmju un pārpratumu piemēriem, diskusijām, iespējamo komunikācijas kļūmju gadījumiem un to  risinājumiem. Kursu gaitā augstākās izglītības iestāžu pasniedzēji no 9 valstīm pilnveidoja savas angļu valodas zināšanas un prasmes, dalījās profesionālajā  pieredzē, diskutēja par kultūru dažādību un ar to saistītajiem komunikācijas stiliem, stiprināja starpkultūru komunikācijas kompetences.

Savukārt no kursiem brīvais laiks pagāja sajūsminoties par Valensijas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, kultūru daudzslāņainību un lielisku moderno arhitektūru.

Paldies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai par atbalstu  un iespēju profesionāli pilnveidoties.

 

Iveta Balčūne,

RTA vieslektoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.