ERASMUS+ K2 projekts “PREDYS: Supporting Children at risk of dyslexia at th transition period from pre primary to primary” (2019-1-ES01-KA201-065691)

Pirmdiena, 9. decembris, 2019
No 2. līdz 3. decembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika ERASMUS+ K2 projekta “PREDYS” pirmā organizatoriskā sanāksme, kurā piedalījās partneri no 6 valstīm: Daniela Boņeva un Jeļena Mihova pārstāvēja Bulgārijas Disleksijas asociāciju, Džoze (Jose) Miguels Sousa un Fatima Almeida pārstāvēja Agrupamento de Escolas de Mangualde (Portugāle), Serap Özdemir un Mehmet Volkan Alkan pārstāvēja KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU, Turcijā, Sofia Markogiannaki, Antonis Ntroumpogianns un Desponia Stavraaki pārstāvēja 4. pamatskolu Heraklionā, Grieķijā, kā arī projekta vadītājas – Angels Aguilera un Glenda Prados no Spānijas, kas pārstāvēja Escola A. Aguilera.

 

Latviju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju projektā pārstāv projekta koordinatore Dr.paed., asoc. profesore Mārīte Rozenfelde un koordinatore/ tulks Evija Kaša.

Turpmākajā projekta darbībā, aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti RTA REGI pētnieki un doktoranti, Rēzeknes pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu sākumskolas pirmsskolas skolotāji un logopēdi.

Projekta dalībnieku / sadarbības partneru tikšanās laikā notika sadarbības partneru savstarpēja iepazīšanās, tika pārrunāta projekta aktivitāšu norise, akcentēta katras valsts dalība un atbildība konkrētās aktivitātēs, norunāti aktivitāšu izpildes termiņi. Ciemiņiem no ārvalstīm bija organizēta arī iespēja iepazīties ar Rēzekni.

      Projekta PREDYS mērķis ir izstrādāt mācību materiālu kopumu pirmsskolas pedagogiem un vecākiem, lai nodrošinātu viņiem atbilstošas zināšanas un izpratni par bērna attīstības īpatnībām pirmsskolas vecumā, kā arī praktisku priekšdarbu un nodarbību kopumu mācību prasmju sākotnējai veidošanai katram bērnam atkarībā no viņa individuālajām vajadzībām. Projekta partneri plāno izstrādāt ne tikai dažus atsevišķus materiālus, bet pilnīgu pārejas atbalsta komplektu, sākot ar pārbaudes darbu sarakstu, kas paredzēts skolas gatavībai (kas palīdzēs pirmsskolas skolotājiem definēt tos bērnus, kuriem ir “disleksijas risks”), rokasgrāmatu pirmsskolas skolotājiem, rokasgrāmatu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem un darblapu komplektu ar praktiskiem vingrinājumiem un idejām par dažādām aktivitātēm, kas palīdzēs gan skolotājiem, gan vecākiem nodrošināt efektīvu atbalstu pirmsskolas izglītības laikā. Īstenojot projektu aktivitātes un rezultātus, uzlabosies iestāžu tēls vietējā un profesionālajā sabiedrībā, palielinot tās pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

PREDYS koordinatore  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.